Author image

Doc Dr Bojana Ostojić

Profesorka na Fakultetu za projektni menadžment – PMC