Blog

Blog | Edukacija

Google Ads Oglašavanje i Osnove SEM Kampanja

U ovom tekstu analiziraćemo Google Ads kao metod za postizanje bolje vidljivosti na internet pretraživačima.

01. april 2019.

|

Prva objava: 25. 05. 2020.

klarapelhe.rs/blog

Google Ads Oglašavanje i Osnove SEM Kampanja

featured image

Digitalni marketing je oblast koja nam daje široku lepezu mogućnosti za promociju našeg poslovanja i jačanje našeg brenda. Postoji mnogo načina kako da se istaknemo na internetu i postignemo željene ciljeve. Jedna od najefikasnijih taktika je svakako ona koja nam omogućava da naš sajt rangiramo visoko u rezultatima pretrage. Ako se pitate zbog čega je to tako, dovoljno je reći da se samo na Google-u dnevno izvrši oko 3.5 milijardi pretraga. Sasvim je logično da oni sajtovi koji su najbolje rangirani imaju najveću šansu da na kraju budu i posećeni.

Šta Znači Termin Plaćena Pretraga?

Kao što je već rečeno u prethodnim tekstovima, postoje dva osnovna načina putem kojih možemo uticati na dobro pozicioniranje našeg sajta u okviru pretraživača – organskom ili plaćenom pretragom. Ove dve strategije su u praksi najčešće međusobno povezane i sprovode se istovremno radi što veće efikasnosti. Međutim, za prve vidljive rezultate organske, odnosno SEO optimizacije, potrebno je sačekati da prođe barem nekoliko meseci. Oni koji nisu u mogućnosti da čekaju toliko dugo najčešće se odlučuju da kreiraju i plate oglase u cilju privlačenja većeg saobraćaja na svom sajtu. Plaćeni oglasi ili plaćene pretrage se iz tog razloga odnose na one pretrage za koje je izdvojena određena suma novca kako bi sajt bio što je moguće bolje rangiran.

Prilikom kreiranja oglasa najčešće se biraju određene ključne reči koje pomažu u procesu boljeg i preciznijeg targetiranja relevantnih pretraga. Ovo znači da bi, na primer, korisnik koji bi pretraživao frazu: „servisi računara u beogradu“ u idealnom slučaju već među prvim rezultatima pretrage video one vebsajtove koji nude upravo ovu uslugu, a za koje je pritom kreirana i reklama povezana sa traženim rečima. Oni vebsajtovi koji imaju plaćenu reklamu, logično, imaju bolje šanse prilikom rangiranja u odnosu na one koji se uopšte ne reklamiraju.

Ovaj podatak bi nekoga možda mogao navesti da donese preuranjen zaključak o tome kako je u svakoj situaciji bolja ideja osloniti se na plaćeni vid internet pretrage.

Moj lični stav je da ne postoji bolja ili lošija opcija kada je u pitanju izbor metoda za rangiranje vebsajtova. I organska i plaćena pretraga imaju veliki uticaj na dobru vidljivost sajta, a to da li će se koristiti jedna ili druga taktika (ili možda obe istovremeno) u najvećoj meri zavisi od konkretnih ciljeva koje neko ima. SEO strategije zahtevaju više rada i ulaganja i najčešće donose bolje rezulate, dugoročno gledano. Međutim, jasno je da ovaj vid strategije iziskuje više vremena i strpljenja, te je stoga u manjoj meri popularan.

Kada je u pitanju kreiranje plaćenih oglasa, postoje različite platforme koje služe za ovu svrhu, kao što su to na primer: Bing, AdsRoll, Httpool i mnoge druge. Najpoznatija, a ujedno i najpopularnija među njima svakako jeste Google Ads (koja je do jula prošle godine nosila naziv Google Adwords). Ova platforma (koja je stvorena od strane Google-a još 2000. godine) se primarno koristi za kreiranje oglasa i reklamnih ponuda putem različitih vidova kampanja.

O tome koliko je Google Ads važan jasno govori činjenica da je upravo on glavni izvor prihoda čitave kompanije, kao i podatak da se ovaj alat svake godine dopunjuje novim funkcionalnostima. Oglasi kreirani pomoću Google Ads-a mogu biti prikazani na više različitih mesta: najpre među samim rezultatima Google pretrage (unutar nje ili uokvireno sa desne strane), zatim unutar Google-ovih aplikacija (poput Google Maps-a, Google Shopping-a, Google Play-a), ali takođe i na partnerskim stranicama koje pripadaju Google mreži (kao što su na primer AOL, EarthLink, Blogger...).

Ispod svakog oglasa stoji mali uokvireni znak Ad kako bi se korisnicima odmah skrenula pažnja na to koji sajtovi imaju plaćenu reklamu. I pored ovoga, istraživanja su pokazala da čak 45,5% ljudi ne može da napravi razliku između plaćenih i organskih rezultata pretrage. Ovaj zapanjujući podatak još više govori u prilog tome koliko je važno uložiti energiju i rad u osmišljavanje i kreiranje dobrih Google oglasa.

Postupak kreiranja Google Ads oglasa:

  1. Najpre je neophodno posedovati Gmail nalog i biti ulogovan na njega.
  2. Sledeći korak jeste kreiranje takozvanog Google Ads account-a na vebsajtu ove platforme
  3. Dalje, potrebno je uneti osnovne informacije poput: email adrese, adrese vebsajta za koji će se kreirati oglasi, naziva i adrese osobe ili kompanije koja rukovodi nalogom, lokacije, načina plaćanja, podataka sa kartice i slično.
  4. Nakon toga, moguće je krenuti sa izborom cilja reklamne kampanje. Neki od najčešće postavljenih ciljeva jesu: povećanje poseta vebsajtu, jačanje svesti o brendu, povećanje prodaje (o svemu ovome će detaljnije biti reči u narednim poglavljima u okviru ovog teksta). Pre započinjanja kreiranja oglasnih kampanje neophodno je najpre jasno odrediti ciljeve kojima se teži, kako bi se na osnovu njih pravilno odredila ciljna grupa. Zbog toga su prvi koraci koje je potrebno napraviti sledeći: ispitivanje našeg poslovanja i određivanje željenih rezultata, planiranje trajanja i budžeta oglasnih kampanja, kao i organizovanje samog procesa rada.

Kako Google Ads Funkcioniše?

Kako bismo nastavili dalje smatram da je najpre neophodno objasniti na koji način Google Ads funkcioniše. Najpre treba istaći da se ova platforma se prvenstveno rukovodi takozvanim Pay per click (PPC) metodom. Pogledajmo šta ovaj pojam zapravo označava:

Pay Per Click predstavlja način oglašavanja u okviru kojeg se izdavaču (vlasniku vebsajta ili oglasnoj mreži) plaća svaki put kada neko klikne na njegov oglas. Oglašivač samostalno određuje najvišu sumu novca koju je spreman da plati za pojedinačni klik, što se često u praksi naziva Cost per click bidding sistemom. Prednost ovog metoda plaćanja u odnosu na druge metode jeste taj što on jasno govori o tome koliko su oglasi i same reklamne kampanje efikasni. Velik broj klikova je jasan indikator da je oglas dobro postavljen i da privlači pažnju željene publike, dok sa druge strane mali broj klikova govori o tome da nešto treba da se promeni.

Ono što je, međutim, takođe bitno znati jeste to da, iako oglašivač određuje najvišu sumu koju je spreman da plati za jedan klik, to i dalje ne znači da će ona na kraju biti plaćena u istom iznosu. Ovo je ujedno i jedna od najbitnijih stvari koju treba posebno istaći prilikom objašnjavanja osnovnih koncepata funkcionisanja Google Ads-a i rada njegovih algoritama. Treba takođe navesti i to da se ova platforma rukovodi takozvanim aukcijskim modelom kada odlučuje o tome koje oglase će bolje rangirati u okviru pretraga. Ovo zapravo znači da se oglašivači takmiče jedni sa drugima za što bolju poziciju njihovog oglasa, pri čemu plaćaju samo onu cenu koja im omogućava da preskoče najbližeg konkurenta.

Zamislimo da imamo dva oglašivača, Marka i Jovanu, koji se nadmeću u industriji prodaje računarske opreme. Marko je odredio da maksimalna cena klika za njegov oglas bude 0.5 dolara, dok je Jovana za istu stvar spremna da plati 1.5 dolar. Jovana je ponudila više novca zbog čega je u prednosti u odnosu na Marka. Međutim, ona neće morati da plati punu cenu koju je odredila, već verovatno tek oko 1 dolar kako bi prestigla Marka i kako bi se njen oglas bolje rangirao (nije moguće precizno izračunati tačnu cenu koju jedan oglašivač plaća s obzirom na to da ona zavisi od više faktora). Iako je Jovanin prvobitni dnevni budžet bio 1.5 dolar, u ovom slučaju bi cena pojedinačnog klika bila niža jer se takmiči samo protiv jedne osobe koja je pritom ponudila manju cenu.

Prvi deo Google Ads aukcije nije teško razumeti jer liči na klasičnu aukciju u kojoj osoba koja ponudi najvišu cifru na kraju i kupuje određeni proizvod. Ipak, postoji jedan „problem“ koji komplikuje ovu naizgled jednostavnu jednačinu. Taj problem se odnosi na činjenicu da cena klika ne samo da nije jedini, nego nije čak ni najznačajniji faktor koji odlučuje o rangiranju oglasa u Google pretrazi.

Sve do 2005. godine bilo je mnogo jednostavnije takmičiti se na Google-ovoj aukciji: ko je ponudio bolju cenu bio je i bolje rangiran, odnosno tada je veća cena klika automatski značila i bolji poziciju. Nakon ovog perioda, situacija se značajno promenila jer je Google predstavio novi faktor koji zajedno sa cenom klika određuje poziciju oglašivača u pretrazi. Ovaj faktor se naziva Quality score (skor kvaliteta). Ova tema će detaljno biti obrađena u nekom od narednih tekstova na blogu jer joj je neophodno posvetiti posebnu pažnju. U ovom poglavlju će, radi uvodnog predstavljanja, ovaj faktor biti prikazan samo u osnovnim crtama.

Quality score je metrički podatak koji govori o relevantnosti i kvalitetu oglasa koji se kreiraju u okviru plaćenih pretraga. Uprošćeno rečeno, on predstavlja procenu kvaliteta ključnih reči, oglasa i samog sajta. Sama pozicija oglasa u najvećoj meri zavisi upravo od Quality score-a, a tek na drugom mestu od maksimalne cene jednog klika. Što je Quality score viši, to je i manja cena koju treba da platimo za pojedinačni klik ka našem oglasu.

Povezano sa ovim, visok Quality score u velikoj meri povećava šansu da naš oglas bude bolje rangiran u odnosu na konkurenciju. Ovo u velikoj meri menja prvobitno opisanu situaciju. Vratimo se ponovo na primer dva oglašivača - Marka i Jovane. Kada bi se gledala samo cena klika Jovana bi, kao što smo već pomenuli, bila u prednosti jer je ponudila više (čak ne bi ni morala da plati punu cenu ponuđene sume). Međutim, ukoliko Markov oglas više odgovara standardima koji se vrednuju u okviru Quality score-a njegov oglas može prevazići Jovanin iako ima manji budžet. Razlog za to je taj što Quality score ima veći udeo od maksimalnog CPC bida prilikom rangiranja oglasa.

quality score image

Na slici iznad možete videti Quality score kolonu koja je dodata u prikaz jedne kampanje. Važno je reći da se ova kolona ne prikazuje automatski prilikom ulaska na pregled kampanja, već ju je potrebno samostalno dodati. Predstavljanju najbitnijih opcija u okviru Google Ads-a biće posvećen zaseban tekst, s obzirom na to da je ta oblast više tehničke prirode i da je neophodno posvetiti joj posebnu pažnju.

Samo računanje Quality score-a zavisi od više elemenata, a neki od najbitnijih su:

Procenat Click Through Rate-a

Odnosno procenat korisnika koji su kliknuli na oglas u odnosu na ukupan broj korisnika kojima se taj oglas prikazao. Ovo znači da će se naš oglas bolje prikazivati u onom momentu kada već bude stekao određenu „reputaciju“, to jest kada budemo imali određeni broj posetilaca koji su kliknuli na naš oglas. Isto tako, ovaj faktor se može povezati i sa generalnom posećenošću našeg sajta jer, što broj poseta bude bio veći, samim tim i naši oglasi imaju veću šansu da se bolje kotiraju u rezultatima pretraga.

Relevantnost Ključnih Reči

Potrebno je da ključne reči koje korisnike upućuju na naš sajt budu prisutne i u samom tekstu oglasa koji smo kreirali (kako bi korisnici videli ono što ih zanima).

Kvalitet Početne Stranice Vebsajta (Landing Page-a)

Postoji nekoliko faktora koji određuju kvalitet početne stranice, a jedan od najbitnijih jeste da se na samoj početnoj stranici nalazi veliki broj ključnih reči koje smo definisali u oglasu. Osim toga, treba da vodimo računa o tome da se sajt brzo učitava, jer je u suprotnom manja šansa da će se naš oglas visoko rangirati (čak i u slučaju plaćenog oglašavanja). Ono što je takođe veoma bitno jeste i to da sam sadržaj na početnoj strani bude kvalitetan i relevantan kako bi posetioci što pre došli do željenih informacija.

Generalne Performanse Google Ads Account-a

Ovaj faktor se prvenstveno odnosi na to koliko uspeha smo ranije imali sa oglasnim kampanjama, kao i na to kako je sam account ocenjen od strane Google algoritama (ova ocena zavisi od toga da li smo prilikom kreiranja kampanja poštovali pravila i prakse Google politike).

Iz navedenih podataka nije teško zaključiti da je Quality score jedan od najznačajnih faktora kada je u pitanju kreiranje Google Ads oglasa. Pored ovoga, za dobro razumevanje načina na koji Google Ads funkcioniše, bitno je pojasniti načine putem kojih se određuje cena pojedinačnog klika, kao i to kako se vrši samo plaćanje u okviru ove platforme. Kao što smo već rekli, oglašavanje se zasniva na bidding principu koji se najjednostavnije rečeno odnosi na manuelno podešavanje cene koju smo spremni da platimo za pojedinačni klik. Cena klika se može odrediti za svaku ključnu reč pojedinačno, što nam daje mogućnost da snižavamo ili pojačavamo bid u zavisnosti od samih performansi tih ključnih reči. Ovaj model plaćanja je u marketingu poznat i kao Pay Per Click model jer se plaćanje vrši samo onda kada se dogodi klik na oglas.

Sam bidding metod može biti različit u zavisnosti od toga koji su naši konkretni ciljevi. To može biti povećanje samog brand awarness-a (odnosno jačanja svesti o našem brendu), povećanje konverzija, dobijanje što većeg broja klikova, prevazilaženje konkurencije itd. Kako je ova tema jedna od ključnih kada je u pitanju rad u Google Ads-u, biće joj posvećen poseban tekst u kojem će se detaljno objasniti sve strategije podešavanja bida.

Kao što ste mogli primetiti, i plaćena pretraga, baš poput organske u najvećoj meri zavisi od našeg truda i ulaganja u kvalitet samih oglasa i vebsajta. Bitno je zapamtiti da to što plaćamo određeni novac za oglas nije samo po sebi garant uspeha. Ovo znači da pre svega moramo voditi računa o tome da naš oglas dobije što veće poene kada je u pitanju Quality score, a tek na drugom mestu o tome koliki budžet izdvajamo za njega. U sledećim poglavljima detaljnije će biti predstavljena struktra Google Ads-a, kao i tipovi oglasnih kampanja koje postoje i koje služe za bolje rangiranje i dobijanje veće količine klikova.

Kratak Uvod u Osnovnu Google Ads Strukturu

U prethodnom poglavlju predstavljen je osnovni koncept i način funkcionisanja Google Ads-a kao najpopularnije platforme za kreiranje plaćenih oglasa. U ovom delu teksta fokus će biti na objašnjenju njegove strukture i nekih neizostavnih elemenata. Ono što čini najviši “stepenik” u Google Ads hijerarhiji jeste sam account, odnosno profil koji koristimo za kreiranje oglasnih kampanja.

Kao što je već pomenuto ranije, account služi za navođenje osnovnih informacija o nama ili našem biznisu, kao što su recimo: email adresa, kontakt, lokacija, način plaćanja oglasa i podaci sa platne kartice, ali i za ostale bitne podatke koji su važni za uspešno kreiranje kampanja. Ovo je generalno i prvi korak koji se mora preduzeti kako bi se krenulo sa procesom oglašavanja. Odmah ispod account-a, nalazi se campaign nivo, odnosno nivo svih pojedinačnih kampanja koje su već napravljene ili koje tek treba da se stvore u okviru Google Ads-a.

U poglavlju koje sledi biće navedeni svi osnovni tipovi kampanja koji se mogu kreirati, a biće razjašnjeno i to u koje svrhe ih je najbolje koristiti. Kampanje se uglavnom prave za neki specifičan cilj koji se želi postići, bilo da se to odnosi na povećanje saobraćaja, povećanje prodaja, jačanje svesti o brendu, veći broj lead-ova (sakupljanja informacija o korisnicima), podsticanje interakcije ili nečega drugog. Veoma je važno precizno odrediti šta se želi postići sa određenom kampanjom jer od toga u velikoj meri zavise njena dalja podešavanja, kao i sama uspešnost. U okviru jednog account-a moguće je kreirati skoro pa neograničen broj kampanja zbog čega se one hijerarhijski nalaze odmah ispod. Svaka kampanja ima zaseban budžet i podešavanja koja određuju kada i koliko će se pojedinačni oglas prikazivati. Pored toga, svaka od kampanja sadrži veći broj ad grupa i keywords-a koji služe za targetiranje željene publike, a pomoću kojih se sama kampanja preciznije određuje.

Ad grupe, najjednostavnije rečeno, predstavljaju skup oglasa koji se odnose na istu (ili sličnu) temu i koji dele zajedničke ključne reči. One se nalaze jednu lestvicu niže u odnosu na kampanje iz razloga što čine njihov sastavni deo. Ova vrsta grupa se primarno koristi kako bi se izvršila kategorizacija proizvoda, ali i kako bi se za svaki od njih kreirali zasebni oglasi koji bi se potom prikazivali onim korisnicima koji su zainteresovani baš za tu vrstu proizvoda.

U svrhu bolje ilustracije odnosa kampanje i ad grupe možemo ponovo navesti jedan primer. Zamislimo da, recimo, preko interneta prodajemo jakne za različita godišnja doba koje su različitih krojeva i dezena. Ukoliko bismo želeli da oglašavamo na primer prodaju jakni za zimski period, za tu svrhu bismo kreirali jednu kampanju koja bi se mogla nazvati „Zimske jakne“. U okviru te iste kampanje bismo zatim napravili veći broj ad grupa koje bi specifičnije određivale tipove zimskih jakni koje imamo u ponudi: „ženske zimske jakne“, „muške zimske jakne“, „duže jakne“, „kraće jakne“...

Preporuka je da se za svaku kampanju kreira minimum tri različite ad grupe kako bi se na najbolji način došlo do željene publike. Svaka od ad grupa se odnosi na specifičan tip proizvoda i za svaku od njih možemo podesiti različit set ključnih reči kako bi se korisnicima prikazao što relevantniji oglas. Ovo znači da će korisnik koji bude pretraživao „muške zimske jakne“ videti onaj oglas koji će ga direktno odvesti na sekciju našeg sajta koja se bavim prodajom muških jakni. Ukoliko se ad grupe pravilno postave moguće je očekivati mnogo bolje rezultate jer se potencijalno plaćanje vrši samo za one klikove koji su relevantni.

U okviru jedne ad grupe poželjeno je kreirati veći broj pojedinačnih oglasa, ali i navesti veći broj ključnih reči. Keywords-i ili, prevedeno, ključne reči jesu jedan od najbitnijih elemenata u celokupnoj Google Ads strukturi. Upravo ovo je razlog zašto se savetuje da se za jednu ad grupu navede oko 20 do 30 različitih ključnih reči i fraza koje korisnike mogu uputiti na konkretan oglas kreiran u okviru te ad grupe. Veoma je bitno, dakle, posvetiti posebnu pažnju i vreme istraživanju i osmišljavanju adekvatnih ključnih reči. Za pronalažnje najadekvatnijih ključnih reči, savet je da se izvrši višestruka analiza, a sada ćemo navesti koji su mogući načini da se to i postigne.

Alati za Istraživanje Ključnih Reči

Na prvom mestu tu je Google Keywords Planner koji je i sastavni deo Google Ads-a, zatim alati poput SEM Rush-a, KWFinder-a, LongTailPro-a...). Svi ovi alati nam daju prognoze o tome kako se ključne reči koje želimo da postavimo kotiraju na pretraživačima, koliko se često pretražuju, kolika je konkurentnost vezana za njih, koliko novca bi trebalo da uložimo za pojedinačnu ključnu reč, koje rangiranje oglasa možemo da očekujemo i slično. Osim toga, oni nam daju priliku i da steknemo nove ideje o ključnim rečima i ad grupama uz pomoću kojih bismo u potencijalu mogli da postignemo znatno bolje rezulate.

Nakon što ukucamo određenu ključnu reč u Google pretrazi, na samom dnu stranice nalaze se related pretrage, odnosno one pretrage koje su korisnici takođe unosili, a koje su povezane sa ključnom reči koju smo mi tražili. Na ovaj način brzo i lako možemo dobiti predstavu o tome koje termine ljudi često pretražuju, nakon čega ih možemo iskoristiti u okviru naših kampanja i ad grupa.

Google Sugestije

Jedan veoma efikasan način kako da dođemo do ideja za nove ključne reči jesu i sugestije koje nam daje sam Google u momentu kada pretražujemo određenu reč. Već prilikom kucanja prvih slova dobijamo listu najčešće pretraživanih termina koji počinju istim slovima. Ovo je jedan od lakših načina pomoću kojih možemo videti šta su česta interesovanja ljudi.

Analiza sajtova konkurencije

Ovo je još jedna korisna taktika za sticanje ideja o potencijalnim ključnim rečima koje možemo koristiti. Posmatrajući sajtove konkurencije, odnosno čitajući njihov sadržaj, možemo veoma lako izvesti zaključak o tome koje su to ključne reči koje su predmet targetiranja, što nam može pomoći u analizi relevantnih ključnih reči vezanih za naše poslovanje.

Ispitivanje okoline

Ova strategija može delovati prilično staromodno, ali se u praksi pokazalo da još uvek može proizvesti korisne rezultate. Naime, jedna od veoma efikasnih taktika istraživanja ključnih reči jeste postavljanje pitanja ljudima u našoj okolini (porodici, prijateljima...) na koji bi način oni, koristeći naravno internet, pretraživali proizvod koji želimo da oglašavamo. Ukoliko je to naš primer sa zimskim jaknama, mogli bismo da pitamo najboljeg prijatelja, mamu, sestru ili brata koje reči bi oni koristili kako bi došli do željenih informacija vezanih za zimske jakne. Kasnije te reči možemo analizirati i iskoristiti ih u našim kampanjama ili ad grupama.

S obzirom na to da su ključne reči jedan od najbitnijih aspekata Google Ads-a, već naredni tekst na blogu biće posvećen njihovom detaljnijem objašnjenju. Na ovom mestu mi ćemo samo spomenuti to da postoje različiti tipovi ključnih reči koji se mogu postaviti u okviru kampanja, a koji su to tačno tipovi i kako ih treba koristiti biće predmet jedne posebne teme koju ćemo obrađivati ovde na blogu.

Kao što je već pomenuto, pored ključnih reči, svaka ad grupa može (i trebalo bi) da bude sastavljena od više različitih oglasa, odnosno ad-ova. Za svaki od tih oglasa možemo dalje postaviti set istih ili različitih ključnih reči kako bismo što bolje pronašli ciljnu grupu. Zbog toga kažemo da je ovaj nivo „najniži“ u Google Ads hijerarhiji, jer zavisi od prethodno nabrojanih elemenata. Oglasi predstavljaju krajnji put u procesu kreiranja kampanja i od velike je važnosti da oni budu postavljeni onako kako treba. Ovo se pre svega odnosi na to da oglasi treba da budu precizni i konkretni kako bi korisnike odmah doveli do željenih informacija.

Radi boljeg objašnjanja, vratićemo se ponovo na primer sa zimskim jaknama. Ukoliko imamo ad grupu pod nazivom „ženske zimske jakne“, mogli bismo, recimo, da u okviru nje napravimo zasebne oglase za ženske zimske jakne sa printom, jednobojne ženske zimske jakne, ženske zimske jakne sa kapuljačom i tako dalje. Glavna svrha ovih oglasa bila bi da korisnicima koji pretražuju ključne reči ili fraze povezane sa našom ponudom odmah prikažu željeni proizvod kako bi se skratilo vreme same pretrage.

ads diagram image

Radi ilustracije Google Ads strukture, na slici iznad prikazana je celokupna hijerarhija ove platforme. Ponovimo i to da u okviru jednog account-a možemo kreirati veći broj različitih kampanja. Svaka od tih kamapnja se zatim može podeliti na veći broj ad grupa koje specifičnije određuju proizvod ili uslugu koja se nudi. Sastavni deo svake ad grupe čine keywords-i koje je takođe poželjno specifično odrediti i prilagoditi. Na samom kraju se nalaze konkretni oglasi koji imaju svoj set ključnih reči i koji pripadaju određenoj ad grupi i kampanji. Veoma je važno voditi računa o ovoj strukturi i na osnovnu nje krenuti sa procesom osmišljavanja i organizovanja kampanja. Jedino na taj način oglasi mogu biti uspešni i mogu nas dovesti do željenog cilja.

Vrste i Tipovi Google Ads Kampanja

Oglasne kampanje predstavljaju jedan od najbitnijih stepenika u Google Ads hijerahiji jer od njihovog podešavanja zavisi efikasnost i uspešnost samih oglasa. Upravo je iz tog razloga veoma bitno da one budu pravilno podešene kako bi se u krajnjem cilju i postiglo ono što se želelo. Prva stvar koju je neophodno napomenuti jeste da postoje različite vrste i tipovi kampanja koje možemo kreirati. Pod vrstama kampanja podrazumevamo specifične ciljeve koji se žele postići, dok se, s druge strane, tipovi kampanja prvenstveno odnose na kanale kroz koje se one same plasiraju. Kao što je već nekoliko puta rečeno, za postizanje uspeha i dobrih rezultata najpre je neophodno dobro razmisliti o ciljevima neke konkretne kampanje kako bi se na osnovu toga odabrala ona koja je najbolja. Na tom putu treba jasno odrediti proizvod ili uslugu koji će se promovisati i nakon toga odabrati adekvatnu vrstu kampanje za njih. U zavisnosti od prirode našeg poslovanja i onoga što nudimo, možemo se odlučiti za jednu od sledećih kampanja:

Sales Kampanja

Kao što i samo ime kaže, ova kampanja se koristi za privlačenje ljudi da naruče i/ili kupe naš proizvod ili uslugu. To se može odnositi na online kupovinu preko sajta, naručivanje putem telefona ili direktnu kupovinu u određenom prodajnom objektu. Sales kampanju u najvećem broju slučajeva koriste upravo oni ljudi koji se bave određenom vrstom prodaje. Ova kampanja je posebno efikasna kada se koristi remarketing opcija, odnosno kada se oglasi prikazuju onim ljudima koji su već posetili sajt. Na taj način se posebno povećava šansa za kupovinu jer se oglasnim kampanjama targetira upravo ona grupa koja je već pokazala eksplicitno interesovanje za određen proizvod.

Leads Kampanja

Termin lead se u oblasti digitalnog marketinga pre svega odnosi na potencijalne kupce ili klijente, kao i na celokupan skup aktivnosti koji te potencijalne kupce uvodi u sam proces prodaje. Kod nas se ovaj termin često prevodi i kao „kontakti“. Cilj lead kampanje jeste da privuče veći broj potencijalnih „kontakata“, odnosno kupaca, na taj način da se oni podstaknu na kupovinu. Zbog toga se prilikom kreiranja ovih kampanja može odabrati i način za postizanje cilja: privlačenjem korisnika da posete sajt, određeni prodajni objekat, da obave kupovinu putem telefona itd. Glavna svrha ovakve kampanje jeste da se stvori svojevrsna lista potencijalnih klijenata koji bi kasnije bili targetirani prilikom bilo koje vrste marketinške aktivnosti (slanja Newsletter-a, email kampanja, oglašavanja na internetu...).

Website Traffic Kampanja

Ova vrsta kampanje je ujedno i ona koja se u praksi najčešće koristi. Njena primarna svrha jeste da privuče veću količinu saobraćaja na sajt. U velikom broju slučajeva ljudi koji kreiraju oglas žele da odvedu korisnike na određenu stranicu na sajtu koja je povezana sa temom oglasa. Website traffic kampanja se koristi i u situacijama kada nemamo precizno određen cilj, već nam je interesu samo da publiku privučemo na sajt. Ona takođe često služi i u svrhu promocije ili nagradne igre koja se, recimo, organizuje preko neke vebsajt stranice. Za one koji tek kreću da se upoznaju sa Google Ads platformom preporučljivo je da krenu sa kreiranjem upravo ovih kampanja iz razloga što mogu dati dobre rezultate i sa manjim ulaganjem vremena u njihovo osmišljavanje.

Product i Brand Consideration Kampanja

Ovo je jedna uopštenija vrsta kampanja koja za cilj ima da korisnike zainteresuje da „dublje“ istraže proizvode ili usluge, kao i da se bolje informišu o nekoj kompaniji ili brendu. Pomoću nje se detaljnije objašnjavaju specifičnosti nekog proizvoda ili brenda kako bi se ljudi zainteresovali za njih.

Brand Awarness i Reach Kampanja

Ova kampanja je veoma slična prethodnoj i koristi se u svrhu jačanja brenda i dolaska do što šire publike. Ona se najčešće upotrebljava u situacijama kada nemamo jasno profilisanu ciljnu grupu ili kada smo tek započeli sa poslovanjem i želimo da pre svega što veći broj ljudi čuje za nas. Ova kampanja se takođe dosta često koristi jer može pomoći u cilju pronalaska nove publike i uspostavljanju stabilne internet reputacije.

App Promotion Kampanja

App kampanja je veoma specifična i koristi se ukoliko imamo određenu desktop ili mobilnu aplikaciju koju želimo dodatno da ispromovišemo. Glavni cilj ove vrste kampanje jeste da se poveća broj korišćenja ili download-ova aplikacije. Ova kampanja može biti veoma korisna i preporučuje se svima onima koji zaista imaju neku aplikaciju koju bi mogli dodatno da reklamiraju. U odnosu na ostale vrste kampanja, App promotion ima najjači call to action jer najdirektnije poziva korisnike da preduzmu određenu akciju, odnosno u ovom slučaju da počnu sa korišćenjem same aplikacije.

Tipovi Kampanja

Nakon odabira najbolje vrste kampanje za naše potrebe, potrebno je odabrati i tip kampanje, odnosno kanal preko kojeg će se oglasi prikazivati. Moguće je čak kreirati istu vrstu kampanje na različitim kanalima kako bi se procesom testiranja i provere pronašao kanal koji daje najbolje rezultate. Ovu opciju je neophodno odabrati odmah nakon izbora vrste kampanje jer je to prvi naredni korak u procesu kreiranja oglasa. U zavisnosti od toga gde želimo da korisnici vide naš oglas možemo se odlučiti za sledeće tipove kampanja:

Search Network Kampanja

Naziv Search network kampanja potiče iz činjenice da se, u okviru date kampanje, oglasi pojavljuju direktno prilikom pretraga na samom Google pretraživaču ili na nekoj od njegovih partnerskih mreža. Oglasi kreirani za ovaj tip kampanja primarno se baziraju na ključnim rečima postavljenim u okviru same kampanje, a korisnicima koji pretražuju targetirane ključne reči će se upravo on i prikazati u samim rezultatima.

Ovo je definitivno i najčešći tip kampanje koji se kreira u okviru Google oglasa. Ukoliko se pitate zbog čega je to tako, najjednostavnije objašnjenje jeste da se pomoću Search kampanja na najbolji način može doći do ciljne grupe i do onih ljudi koji su zainteresovani za ono što imamo u ponudi (s obzirom na to da pretražuju upravo termine povezane sa našim oglasom). Stoga je glavni cilj ovog tipa kampanje da privuče ljude na određenu akciju koja zavisi od vrste oglašavanja koju smo odabrali. U okviru ovog tipa kampanja imamo mogućnost za targetiranje publike ne samo na osnovu ključnih reči već takođe i na osnovu njihove geografske lokacije i jezika. Pored ovoga, možemo modifikovati cenu klika po pojedinačnoj ključnoj reči kako bismo više trošili na one koji nam daju bolje rezultate, a manje na one reči koje nisu toliko popularne. Uz sve navedeno, postoji opcija i za aktiviranje dodatne funkcionalnosti oglasa (ad extension-a) o čemu će više reči biti u nekom od narednih tekstova.

Display Kampanja

U okviru ovog tipa kampanje fokus je na onim oglasima koji se primarno zasnivaju na slikama, odnosno na oglasnim banerima. Oni takođe mogu imati određeni tekst uz sebe, ali u najvećoj meri privlače publiku svojim vizuelnim predstavljanjem. Ono što je posebno specifično za ovaj tip kampanje jeste da se ona za razliku od Search kampanje prikazuje mnogo široj publici. Ovaj tip oglasa možemo videti na mnogo različitih mesta na internetu koji čine deo display mreže.

Kako bismo bolje objasnili šta ovo ustvari znači, navešćemo primer vebsajtova koji se kod nas svakodnevno posećuju, kao što je to na primer sajt B92. Prilikom posete ovom sajtu verovatno ste primetili određeni broj reklama koje su raspoređene na različitim pozicijama (ovo ne važi za one korisnike koji koriste neki od Ad-blocker programa). Svi ti oglasi su ustvari oglasi kreirani u okviru display kampanja. Veliki broj popularnih sajtova „izdaje“ određeni prostor oglašivačima kao vid dodatne zarade. Kada kreiramo oglase u okviru ovog tipa kampanje možemo očekivati da će se oni pojaviti na nekom od tih sajtova. Nije moguće tačno i precizno odrediti na kojim će to sajtovima biti jer Google ima poseban algoritam koji raspoređuje oglase na različitim mestima.

U praksi se display oglasi najčešće kreiraju uz pomoć remarketing taktike što znači da neko ko je, na primer, danas posetio naš sajt, već sutra ima mogućnost da vidi oglas povezan sa njim na nekom drugom sajtu koji će posetiti (na primer, dok čita vesti na B92 može videti naš oglas vezan za prodaju sobnih ogledala). Zbog toga je važno dobro targetirati željenu publiku i oglas prikazivati onima koji su pokazali jasno interesovanje za naš proizvod, tako što su posetili veb stranicu koja se odnosi na njega. Proces remarketinga se zasniva na „parčetu“ koda unutar sajta koji služi za prikupljanje informacija o posetama. Na taj način se dobija prilika da se kreira specifična publika koja je već upoznata sa nama i našim poslovanjem i da se upravo njoj plasiraju oglasi. Kada je u pitanju kreiranje samih oglasnih banera, oni mogu biti stvoreni u više različitih dimenzija, u zavisnosti od toga na kojoj poziciji na sajtu želimo da se naš oglas nađe (gore u vidu izduženog banera, između teksta, desno, levo...). Najbolji savet jeste da se kreira više dimenzija kako bi oglas bio „konkurentan“ za prikazivanje na što većem prostoru. Pored toga, s obzirom na to da srž display oglasa čine baneri, potrebno je voditi računa o tome da oni budu vizuelno primamljivi, odnosno da privlače ljude da kliknu na njih.

Video Kampanja

Ova vrsta kampanja je takođe deo display mreže, ali se pre svega odnosi na one oglase koji se prikazuju u okviru Youtube kanala. To znači da se oglasi kreirani u okviru video kampanja pojavljuju pre, nakon ili u toku pregleda nekog Youtube snimka.

U praksi se najviše mogu videti oglasi koji su prisutni pre početka nekog klipa, i oni se dele na one koji se mogu ugasiti nakon nekoliko sekundi i na one koji se moraju odgledati do kraja. Pored ovoga oglasi se često mogu uočiti i na kraju klipa ili u related sugestijama koje se nalaze na desnoj strani. Ako se uzme u obzir činjenica da je Youtube jedan od najpopularnijih sajtova današnjice, jasno je zbog čega reklamiranje na njemu može biti veoma profitabilno. Iako ovi oglasi mnogima deluju iritantno, oni mogu biti prilično efikasni ukoliko se pravilno podese. Međutim, bitno je paziti na to da oni budu linkovani sa veb stranicom koja je povezana sa temom oglasa, kao i na to da budu u stanju da za kratko vreme prikažu suštinu proizvoda koji se promoviše. Oglasi kreirani u okviru video kampanje se prikazuju na snimcima koji su povezani sa temom oglasa (što prepoznaju sami Google algoritmi) ili na drugim snimcima sa našeg kanala. Ovu vrstu kampanja često koriste oni ljudi ili kompanije koje kreiraju i televizijske reklame jer ih onda putem ovih kampanja plasiraju i na internetu.

Shopping Kampanja

Ova vrsta kampanje je specifičnija u odnosu na prethodno navedene iz razloga što se ne može koristiti za svaki vid poslovanja, već isključivo za ona koja se bave prodajom. Ona se koristi uglavnom za one naloge koji su već povezani sa Google Merchant mrežom jer se prilikom kreiranja kampanja zahteva unos specifičnog ID broja koji služi za identifikaciju naloga.

Pored toga, u okviru nje je potrebno navesti i zemlju u kojoj je locirana prodaja kako bi se oglasi prikazivali primarno domaćoj publici. Ljudi koji se bave online prodajom mogu odabrati i već pomenutu Sales vrstu kampanje koja se takođe koristi za promociju prodaje, ali ukoliko žele dodatne funkcionalnosti i mogućnosti targetiranja imaju mogućnost da izaberu Shopping tip kampanje. Ova kampanja se u praksi i najređe koristi upravo zbog toga što je dosta konkretna i što se ne može upotrebiti za šire namene.

U okviru ovog poglavlja predstavljene su sve osnovne vrste i tipovi kampanja koji se mogu kreirati u okviru Google Ads-a. Ovde su samo ukratko objašnjene svrhe i benefiti njihovog korišćenja, a zbog izuzetne bitnosti ove teme kada je plaćeno oglašavanje u pitanju, svakoj od njih će biti posvećena posebna pažnja u narednom periodu. Do tada savetujem da odaberete neku od kampanja za koju smatrate da najbolje odgovara vašim potrebama i da pratite postignute rezultate. Ukoliko vam je potrebno dodatno objašnjenje ili pomoć, slobodno mi se obratite putem kontakt forme na glavnoj navigacionoj stranici bloga.

Zaključna Razmatranja

Namena ovog teksta bila je osnovno upoznavanje sa konceptom plaćenog oglašavanja i Google Ads-om kao najpopularnijom platformom koja se koristi u ovu svrhu. Kao što ste mogli primetiti, Google Ads je ustvari jedna vrsta aukcije na kojoj se nadmećemo sa konkurencijom za što bolju poziciju našeg oglasa. U tom procesu takmičenja je pre svega bitno da naši oglasi i sajt na koji preusmeravamo posetioce budu kvalitetni i relevantni. To znači da tek na drugom mestu treba da razmišljamo o sumi novca koju izdvajamo za oglašavanje. Prilikom kreiranja oglasa bitno je i da pratimo strukturu, da pažljivo odaberemo najbolju kampanju za naše poslovanje, zatim da u okviru nje napravimo veći broj ad grupa koje će preciznije odrediti ono što imamo u ponudi, da istražimo i odaberemo adekvatne ključne reči i da na kraju puta stvorimo oglase koji će nam doneti željene rezultate.

Čitav proces može delovati komplikovano nekome ko nikada do sada nije imao prilike da se upozna sa Google Ads-om, ali imajte u vidu to da je u ovom procesu u suštini najbitnije jasno odrediti ciljeve na osnovu kojih kasnije možemo postaviti dobru osnovu za dalju strategiju našeg oglašavanja. Samo podešavanje opcija u okviru kampanja će biti posebna tema na blogu jer zahteva dodatnu pažnju i opširnije objašnjenje. Za početak je dovoljno razumeti način na koji ova platforma funkcioniše jer je to ujedno i prvi korak ka uspehu.

Iako je fokus u ovom tekstu bio na plaćenom oglašavanju, to ni u kom slučaju ne znači da treba zaboraviti SEO i organsku vrstu pretrage. Iz mog ličnog poslovnog iskustva i preporuka najboljih marketinških stručnjaka mogu da kažem da je najbolji savet da se istovremeno radi na organskoj optimizaciji sajta, kao i na plaćenim vidovima kampanja. Na taj način se “targetiraju” oba fronta i mogu se koristiti iste ili slične ključne reči, kako one koje koristimo za bolje rangiranja samog sajta, tako i one koje služe za bolje rangiranje oglasa. Jedino ovako možemo biti sigurni da smo preduzeli sve aktivnosti koje su u našoj mogućnosti kako bismo unapredili svoje poslovanje.

Smatram da je ovo pravi trenutak da se prekine sa pisanjem i krene sa kreiranjem kampanja. Kao što sam već pomenula u prethodnom poglavlju, za sva pitanja, savete ili preporuke možete mi se slobodno obratiti putem kontakt forme. Očekujem vaše komentare!