Blog

Blog | Edukacija

Ključne Reči u Okviru Google Ads Kampanja

U ovom tekstu bavićemo se analizom ključnih reči u okviru plaćenih Google Ads kampanja.

19. april 2019.

|

Prva objava: 25. 05. 2020.

klarapelhe.rs/blog

Ključne Reči u Okviru Google Ads Kampanja

featured image

Digitalni i tradicionalni vid marketinga imaju mnogo različitosti, ali ono što im je sigurno zajedničko jeste to što pokušavaju da pridobiju publiku i predstave joj određeni proizvod ili uslugu na najbolji mogući način. Jedan od najstarijih vidova promocije u okviru tradicionalnog marketinga jeste reklamiranje putem novina ili bilborda. Svrha ovih reklama jeste da se putem određenih slogana ili fraza prodobije pažnja ljudi kako bi oni, u krajnjem cilju, postali kupci ili konzumenti onoga što im se nudi. Danas je ovaj vid marketinga na neki način prevaziđen jer su se pojavili novi kanali koji okupljaju mnogo veću publiku. Ovo se pre svega odnosi na internet koji, prema svetskim istraživanjima, dnevno koristi oko 3 milijardi ljudi širom sveta. Upravo iz ovog razloga je marketing na digitalnim kanalima postao izuzetno popularan, zbog čega se sve velike kompanije i brendovi odlučuju za promociju baš na ovaj način.

Najbolji Načini za Istraživanje i Organizovanje Ključnih Reči

Postoji višerazličitih metoda putem kojih je moguće reklamirati se na internetu, a među dva najpopularnija kanala za oglašavanje svakako spadaju društvene mreže i Google Ads (kao najpoznatija platforma za kreiranje oglasa). Google Ads oglasi su ono što u savremeno doba u velikoj meri zamenjuje tradicionalni vid reklamiranja. Kao što je to već pomenuto u prethodnom tekstu, ovi oglasi se u najvećoj meri baziraju na ključnim rečima pomoću kojih se targetira ciljna publika. Isto kao što slogani na bilbordima, novinskim ili televizijskim reklamama služe za privlačenje i animiranje publike, tako i ključne reči u okviru Google Ads-a pomažu da se dođe do potencijalnih kupaca ili korisnika usluga. Zbog toga je veoma važno pronaći one reči koje mogu doneti najbolje rezultate i posvetiti neko vreme njihovom istraživanju i organizovanju.

Kako bi se postigao željeni uspeh sa plaćenim oglasima na internetu, neophodno je započeti proces rada tako da se pređu svi bitni koraci za kreiranje kvalitetnih oglasa. Ovo pre svega podrazumeva ispitivanje našeg poslovanja i određivanje jasnih ciljeva koji se žele ostvariti. Zatim je bitno napraviti plan i odrediti koje kampanje će se koristiti, koji tip ključnih reči, koliko će novca biti uloženo u reklamu i slično. Na samom kraju bitno je organizovati celokupan rad uz kreiranje preciznog rasporeda aktivnosti.

Ono što oduzima najviše vremena na ovom putu jeste osmišljavanje i analiza ključnih reči koje će se koristiti u kampanjama. Ovaj deo posla možda nije najzanimljiviji, ali je u svakom slučaju veoma bitan, zbog čega se mora temeljno sprovesti. U tekstu koji se ticao osnovnih načina funkcionisanja Google Ads platforme, pomenuto je nekoliko izvora pomoću kojih je moguće doći do ideja vezanih za ključne reči. Na ovom mestu ćemo ponovo proći kroz najbitnije alate za istraživanje ključnih pojmova, uz objašnjenje različitih načina na koje se oni mogu najefikasnije iskoristiti:

Specijalizovani Alati za Istraživanje i Analizu Ključnih Reči

Postoji više različitih alata koji se mogu koristiti u ovu svrhu, a neki od najpopularnijih jesu Google Keywords Planner, SEMRush, KWFinder, Soovle... Svaki od njih ima određene specifičnosti, ali ono što im je zajedničko jeste to što daju detaljne podatke o performansama pojedinačnih ključnih reči na osnovu čega se mogu odabrati one najadekvatnije. Preporuka je da se najpre napravi osnovna lista ključnih reči povezanih sa određenim proizvodom ili uslugom koja će se promovisati i da se istraži to u kolikoj se meri mesečno pretražuju, koliku konkurenciju imaju, koliko klikova potencijalno mogu da privuku i slično.

Ovi podaci nam pomogu pomoći da dobijemo jasnu sliku o tome kako da pravilno postavimo strategiju oglašavanja, kao i o tome u koje reči treba da uložimo veći, a u koje manji novac. Nakon što se analiziraju dobijeni rezultati, listu bi trebalo dopuniti dodatnim rečima koje alati za istraživanje reči preporučuju. Te preporuke su najčešće izvedene prema popularnosti, odnosno prema tome koliko se puta tokom meseca te reči pretražuju. One su uglavnom usko povezane sa terminima koji se već nalaze na našoj listi i predstavljaju samo njihovu bolju varijaciju (na primer, ukoliko na listi imamo termin prodaja računara u beogradu, preporuka koju možemo dobiti jeste računari u beogradu prodaja).

Na slici ispod može se videti kako izgledaju rezultati pretrage u okviru Google Keywords Plannera nakon unošenja pomenute pretrage. Kao što se može primetiti, ispod termina koji je unet nalazi se lista novih ključnih reči koje se odnose na sličnu temu, a za svaku od njih je naveden i mesečni broj pretraga, konkurentnost, kao i preporučena cena jednog klika.

google keywords planner image

Neki od alata za istraživanje (kao što je to SERP Checker) izlistavaju i sajtove prema njihovom rangiranju na pretraživačima za pojedinu ključnu reč, tako da u svakom trenutku možemo videti gde se naš sajt nalazi u odnosu na konkurenciju. Najbolji način za dobijanje efikasne liste reči jeste kombinovanjem rezultata i preporuka dobijenih sa različitih izvora. Na ovaj način se skraćuje posao istraživanja iz prostog razloga što se odmah dobijaju konkretne preporuke koje ubrzo mogu doneti vidljive rezultate.

Većina vas je prilikom unošenja određenog termina u Google pretrazi, verovatno primetila da se već nakon dva-tri slova izlistava spisak reči koje počinju na isti način. Taj spisak ustvari predstavlja termine koji se često pretražuju što je i razlog zašto nam ih Google preporučuje. Savetuje se da se na ove termine takođe obrati pažnja jer se među njima može kriti mnogo dobrih ideja za nove ključne reči. Osim ovoga, primetili ste da se, kada se izvrši pretraga određenog termina, na samom dnu Google pretrage mogu uočiti i related pretrage, odnosno oni pojmovi koje je algoritam prepoznao kao slične onima koje smo inicijalno pretraživali. Preporuka je da se i za ovaj izvor napravi zasebna lista potencijalnih ideja kako bi se analizom došlo do novih reči koje će se koristiti prilikom kreiranja Google Ads oglasa.

Ovo je veoma jednostavan i lak metod, ali ga mnogi često zaboravljaju ili čak uopšte i ne upotrebljavaju. Koristeći ove sugestije možemo pronaći termine koje se često pretražuju u našem regionu i oni mogu biti mnogo relevantniji od prvobitnih termina koje smo stavili na našu listu. Zbog toga savetujem da nikako ne izbegavate ovaj korak i da istražite sve preporuke i ideje koje vam Google daje. Između ostalog, ovo je i glavni kanal na kojem ćete plasirati oglase.

Analiza Konkurencije

Još jedan efikasan način za pronalazak novih reči i ideja jeste analiza sajtova konkurencije. Iako se na sajtovima ne može pronaći precizna lista reči kao što je to slučaj sa drugim izvorima, ipak se mogu uočiti reči koje se često koriste i ponavljaju. Osim toga, dobra praksa je i da se posmatraju naslovi i podnaslovi tekstova na sajtu jer se oni često targetiraju i prlikom kreiranja oglasa. Svrha ovog istraživanja jeste da uočimo da li naši konkurenti koriste iste reči kao i mi i da na osnovu toga odlučimo koliko novca ćemo uložiti u reklamiranje i da li ćemo izvršiti modifikaciju određenih termina. Kako bismo kreirali uspešne oglase nužno je da znamo i ko su nam „protivnici“, odnosno da vidimo sa koliko ljudi se takmičimo na aukciji. Kada uočimo reči koje je konkurencija targetirala, onda možemo napraviti više varijacija tako da za pojedine pretrage steknemo veću šansu za prikazivanje našeg oglasa.

Nakon što se istraže rezultati sa različitih izvora, poželjno ih je svrstati i organizovati u Excel tabelama. Za svaki različit izvor treba napraviti zaseban sheet kako bi se u svakom trenutku znalo odakle dolaze podaci. Reči je poželjno kategorisati po njihovom tipu (o čemu će biti reči u poglavlju koje sledi), po broju mesečnih pretraga, po broju konkurencije, po generalnoj oceni koju su dobile od strane alata za istraživanje i slično. Na ovaj način je mnogo lakše odlučiti koliki će bid (odnosno suma novca) biti određen za odabranu ključnu reč. Prvo bi trebalo targetirati one reči koje su blisko povezane sa našim proizvodom ili uslugom, i u zavisnosti od njihove konkurentnosti, postaviti višu ili nižu cenu za jedan klik.

Pored ovoga, preporuka je da se napravi više varijacija vezanih za konkretnu frazu, da se izmeni red reči u njoj, da se ubace dodatne reči i slično. Prilikom osmišljavanja ključnih reči i termina bitno je dobro razmisliti o tome na koji bi način prosečan korisnik interneta pretraživao ono što mi imamo u ponudi. U praksi se može desiti i to da pretrage uključuju u sebe i neke slovne greške, permutovanje slova i slično, o čemu bi takođe trebalo voditi računa. Iako možda nije lako razumeti kako prosečan korisnik interneta razmišlja, uz alate koji služe za istraživanje ključnih reči mi na mnogo lakši i brži način možemo doći do ideja i različitih kombinacija.

Tipovi Ključnih Reči i Njihova Upotreba

Nakon što smo utvrdili koji su najbolji izvori za pronalazak adekvatnih ključnih reči, vreme je da pogledamo i to koji sve tipovi ključnih reči postoje i u kojim situacijama ih je najbolje upotrebljavati. Prilikom kreiranja oglasa u okviru Google Ads platforme, imamo mogućnost da biramo između različitih tipova ključnih reči, a ovaj izbor se prvenstveno odnosi na to koliko precizno želimo da ih targetiramo. U skladu sa ovim možemo da odredimo da li će se naš oglas prikazivati samo ukoliko korisnik bude pretraživao frazu identičnu onoj koju smo postavili ili će se pojavljivati i prilikom pretraga sličnih termina. Prema ovom kriterijumu ključne reči možemo podeliti na nekoliko načina:

Broad Match

Broad match je tip ključnih reči koji, kao što mu i samo ime govori, uključuje u sebe široke varijacije i dozvoljava značajna odstupanja od prvobitno navedenih termina. To znači da će oglasi koji sadrže ovaj tip reči imati mogućnost da se prikazuju i onda kada korisnici budu pretraživali sinonime ili nešto drugačije termine.

Za bolju ilustraciju ovog, kao i svakog narednog tipa ključnih reči, navešćemo po jedan primer. Zamislimo da oglašavamo prodaju kancelarijskih stolica. Ukoliko u okviru postavke našeg oglasa kao ključne reči odredimo, na primer izraz: prodaja kancelarijskih stolica, u tom slučaju će oglas biti prikazivan ne samo onim korisnicima koji budu tražili baš ovu frazu, već i onima koji budu pretraživali recimo termine poput: kancelarijske stolice cena, najbolje stolice za kancelariju, kancelarijska oprema i slično. Kao što se može primetiti, oglas se u ovom slučaju može prikazati prilikom relativno širokih pretraga koje uključuju pojmove koji su povezani sa kancelarijom i stolicama. Ovaj tip ključnih reči se, prilikom kreiranja oglasa u Google Ads kampanjama, postavlja tako što se zapisuje takav kakav jeste, bez ikakvog dodatnog simbola (iz kasnijih primera će se videti da se svi ostali tipovi ključnih reči zapisuju u okviru određenih simbola).

Bitno je napomenuti da se ključne reči u Google Ads-u postavljaju i definišu prilikom samog procesa kreiranja kampanja. Nakon što se odaberu željeni tipovi i vrste kampanja, odrede ad grupe i definiše budžet, pojavljuje se pravougaonik u koji je potrebno uneti sve ključne reči koje želimo da targetiramo našom oglasnom kampanjom. Sve navedene ključne reči će biti primenjene u okviru konkretne kampanje koju kreiramo i oglasi u okviru nje će se prikazivati samo ukoliko pretrage odgovaraju našim ključnim rečima. Ovaj proces je identičan prilikom postavljanja kako broad match, tako i svih ostalih tipova ključnih reči u okviru Google Ads platforme.

Nije preporučljivo da se broad match ključne reči koriste previše često iz jednostavnog razloga što daju veliki broj nerelevantnih klikova, ali i zbog toga što imaju najmanji Click through rate procenat. Sa druge strane, za razliku od drugih tipova ključnih reči, ovaj tip troši najmanje novca i zahteva najmanje vremensko ulaganje kada je u pitanju osmišljavanje ideja. Stoga je njega dobro koristiti u onim situacijama kada nam nije toliko bitno da privučemo realne kupce ili klijente na sajt, već onda kada primarno želimo da povećavamo vidljivost na internetu. Ovaj tip ključnih reči takođe može biti koristan za one koji se tek upoznaju sa procesom kreiranja plaćenih oglasa, a razlog je taj što će na ovaj način potrošiti manje novca i možda razviti neke interesantne ideje za nove ključne reči. U svim ostalim slučajevima preporuka je da se koriste drugi tipovi ključnih reči ili da se broad match kombinuje sa negativim match rečima (objašnjenje ovog tipa reči se nalazi ispod).

Broad Match Modifier

Broad match modifier je tip reči koji je takođe prilično uopšten, ali kod kojeg je prisutno manje odstupanja od prvobitno određenih termina. To znači da će se oglasi koji sadrže ovaj tip ključnih reči prikazivati prilikom pretrage onih pojmova koji su veoma slični pojmovima koje smo mi odredili, a razlika može biti jedino u redosledu reči i u tome što je dozvoljeno da se neke druge reči nađu ispred ili iza definisanog termina.

Vratimo se na primer ključnih reči u frazi prodaja kancelarijskih stolica. Ukoliko bismo odredili da ove reči spadaju u broad match modifier tip, naš oglas bi se mogao prikazati i korisnicima koji bi pretraživali termine poput: stolice za kancelariju prodaja, prodaja stolica za kancelariju, prodaja kancelarijskih stolica u beogradu... Primetno je to da bi se u ovom slučaju oglas prikazao i prilikom pretraga termina sa drugačijim redosledom reči, ali i kod onih koji uključuju u sebe neku dodatnu reč (kao što je u našem primeru to ime grada). Ovaj tip ključnih reči se postavlja tako što se između reči stavlja simbol +, na primer: +prodaja +kancelarijskih +stolica. Ovim simbolom zapravo dajemo instrukciju da se naš oglas prikazuje samo ukoliko se pretražuju sve navedene reči.

Kao što je to slučaj i sa broad math tipom, i ovaj tip može doneti dosta nerelevantnih klikova jer će se oglas prikazati možda i onim korisnicima koji nisu zainteresovani za naš proizvod (jer, na primer, žive u drugom gradu). Broad match modifier reči troše manje novca od phrase i exact match reči i mogu generisati nove ideje, ali sa druge strane ne možemo očekivati da ćemo postići visok stepen efikasnosti ukoliko samo njih koristimo. U situacijama kada nam je bitan redosled reči unutar pretrage ili u slučaju kada želimo da povećamo prodaju proizvoda, broad match modifier posebno treba izbegavati. Početnici ih mogu koristiti za određeni vid probnih kampanja, a ukoliko se sa njima žele postići konkretniji rezultati, treba ih kombinovati sa negative match rečima kako bi se došlo do relevantnijih klikova.

Phrase Match

Phrase match tip ključnih reči je, za razliku od prethodno navedenih tipova, dosta precizniji i dozvoljava samo minimalna odstupanja. Oglasi koji targetiraju phrase match reči će se prikazati samo onim korisnicima koji budu pretraživali identičnu frazu koju smo mi postavili. Jedina varijacija koja je dozvoljena odnosi se na to da li je pre ili posle definisane fraze moguće pojavljivanje i drugih reči.

Sledeći primer koji smo navodili i ranije, ukoliko odredimo da naša ključna fraza u ovom tipu reči bude prodaja kancelarijskih stolica, u tom slučaju će naš oglas biti prikazan samo korisnicima koji budu pretraživali identičan termin ili onima koji budu dodavali reči pre ili posle ovog termina. Primer za to bi mogle biti pretrage kao što su: prodaja kancelarijskih stolica beograd, povoljna prodaja kancelarijskih stolica i slično. Kao što se može primeti, da bi se naš oglas prikazao korisnici moraju pretraživati identičnu frazu koju smo naveli, uz taj dodatak što je dozvoljeno preciziranje pretrage dodatnim rečima. Prilikom kreiranja oglasa u Google Ads-u ovaj tip ključnih reči se određuje tako što se fraza stavlja pod navodnicima, na primer: “prodaja kancelarijskih stolica“. Ovim simbolima govorimo da fraza navedena u okviru njih ne sme biti modifikovana.

Ovaj tip ključnih reči se u praksi veoma često koristi jer daje veoma dobre rezultate. On je ujedno i „skuplji“ od prethodno navedenih tipova, ali donosi relevantne klikove i značajno povećava šansu za dobijanje novih kupaca ili klijenata. Phrase match reči uglavnom koriste oni koji već imaju nekog iskustva sa kreiranjem plaćenih oglasa, ali ih mogu upotrebljaviti i oni koji nemaju toliko iskustva.

Za početnike je preporučljivo da najpre ulože manji budžet kako bi ga povećavali naknadno ukoliko se rezultati pokažu kao dobri. Iako su ove reči već same po sebi prilično precizne, i njih je dobro koristiti u kombinaciji sa negative match rečima jer se na taj način dolazi do najvećeg broja profitabilnih klikova.

Exact Match

Exact match je najspecifičniji tip ključnih reči koji se može targetirati prilikom kreiranja oglasa. Oglasi koji sadrže exact match reči se prikazuju samo onim korisnicima koji su pretraživali potpuno identičan termin (izraz, frazu) onom koji smo postavili, bez ikakvih dodatnih varijacija. U ovom tipu ključnih reči čak nije dozvoljeno ni da se dodatne reči pojave pre ili nakon termina koji smo odredili.

Ako se vratimo na naš primer sa kancelarijskim stolicama videćemo da, ukoliko odredimo da exact match bude prodaja kancelarijskih stolica, onda će oglas biti prikazan samo korisnicima koji budu pretraživali identičnu frazu i nikome više. Jedino odstupanje koje bi se ovde moglo tolerisati bilo bi kada bi reči umesto u množini bile u jednini, ali čak ni u tom slučaju nije potpuno sigurno da bi se oglas prikazao. Kako bi se ovaj tip reči odredio prilikom kreiranja oglasa potrebno je da frazu stavimo unutar uglastih zagrada, na primer: [prodaja kancelarijskih stolica]. Ovaj tip ključnih reči je ujedno i najskuplji od svih jer troši najveću sumu novca po jednom kliku, ali on sa druge strane ima i najviši Click through rate procenat. Iz tog razloga ovaj tip reči uglavnom koriste iskusni marketari koji imaju bogatije iskustvo sa kreiranjem Google Ads oglasa, dok se oni manje iskusni više služe broad i phrase match tipovima.

Prilično je jasno da exact match može doneti veoma dobre rezultate zbog toga što se oglas prikazuje korisnicima koji direktno pretražuju ono što imamo u ponudi. Ovo je, naravno, glavni razlog zašto ih je veoma preporučljivo koristiti, ali je prilikom podešavanja budžeta potrebna i određena doza opreznosti, jer kao što je rečeno, može se desiti da se novac brzo potroši na relativno mali broj klikova. Dakle, jedino kod exact match tipa nije neophodna kombinacija ključnih reči sa negative rečima, a razlog je taj što su one već same po sebi veoma precizne i konkretne.

Negative Match

Negative match tip ključnih reči je specifičan i drugačiji od ostalih, jer se u njihovom slučaju ne definišu one reči ili termini koje želimo da se prikažu u okviru oglasa, već upravo suprotno - termini koje hoćemo da isključimo iz pretraga. Zbog toga su one pre svega jedan tip filtera kojim dodatno preciziramo kada će naš oglas biti prikazan.

Kao što smo pomenuli ranije, ovaj tip reči je poželjno kombinovati sa ostalim tipovima kako bi se dobio što veći broj relevantnih klikova. Vratimo se još jednom na primer sa kancelarijskim stolicama - ukoliko bismo želeli da, na primer, grad isključimo iz rezultata pretraga, onda je potrebno da, prilikom definisanja ključnih reči određeni grad odaberemo kao onaj koji ne želimo da bude deo definisanog termina. Negative match reči se određuju znakom minus, što znači da bi definisan termin izgledao ovako: prodaja kancelarijskih stolica -beograd. Ovakvom frazom bismo odredili da se naš oglas ne prikazuje korisnicima koji budu pretraživali prodaja kancelarijskih stolica beograd. Međutim, korisnicima koji bi pretraživali recimo prodaja kancelarijskih stolica u beogradu oglas bi se mogao prikazati, jer pretraga sadrži drugačije definisan termin. Zbog toga i u ovom slučaju moramo voditi računa o tome kako definišemo reči, jer se vrlo lako može desiti da se oglas prikaže iako to nismo prvobitno želeli.

Negative ključne reči takođe možemo odrediti na različite načine: kao broad match, phrase match ili exact match reči. U zavisnosti od toga u koji ih tip svrstamo, mi biramo da li se oglas neće prikazivati samo kada korisnik bude pretraživao tačno određenu frazu ili ako se negative ključna reč pojavi bilo gde u pretrazi.

Za najbolje rezultate savet je da se napravi nekoliko varijacija sa različitim određenjem i različitim tipom negative match reči. Ukoliko se oglasi kreiraju uz dodavanje ovog tipa reči time se značajno se povećava šansa da će oni biti uspešniji i profitabilniji. Glavni benefiti koje negative match reči donose odnose se na povećanje Click through rate procenta, manju količinu troškova (jer se novac plaća za relevantnije klikove na oglase), kao i na povećanje realnog broja kupaca ili korisnika usluga. Iz svih ovih razloga preporuka je da se prilikom kreiranja oglasa za sve tipove ključnih reči (osim kod exact match reči koje su same po sebi dosta precizne) uvek pravi kombinacija sa negative match rečima.

Kao dodatna ilustracija i neka vrsta podsetnika za sve tipove ključnih reči o kojima smo govorili u okviru ovog poglavlja, na slici ispod nalazi se podela ključnih reči i kratak opis svake od njih. Ukoliko ste upoznati sa Google Ads platformom verovatno ste već koristili veliki broj ovih ključnih reči i imali ste prilike da vidite koje od njih vam donose najbolje rezultate. Sa druge strane, ukoliko ste početnik, navedene informacije mogu na prvi pogled delovati zbunjujuće i teško, ali vam savetujem da krenete sa eksperimentisanjem i testiranjem performansi različitih tipova ključnih reči. Obavezno mi javite koja strategija vam je donela najviše uspeha.

keywords graph

Saveti i Preporuke

Svrha ovog blog teksta bila je da se predstave osnovni tipovi ključnih reči koji se mogu koristiti prilikom kreiranja oglasa u okviru Google Ads kampanja. Kao što je to slučaj i sa drugim sferama digitalnog marketinga, i ovde se odluka o tome koje će se reči koristiti mora doneti nakon detaljne analize naših krajnjih ciljeva. Prvi korak na tom putu bi svakako trebalo da bude istraživanje ključnih reči kako bi se stekle neke kvalitetne i dobre ideje. U tome nam mogu pomoći alati kreirani upravo za ovu svrhu, kao i sugestije koje daje sam Google. Pored ovoga, dobra ideja je analizirati i sajtove najbližih konkurenata kako bi se videlo koje reči oni često koriste u svojim tekstovima i naslovima.

Iako ovaj korak možda nekome deluje irelevantno, smatram da je veoma bitno da se on ne preskoči i da se kompletno istraživanje izvrši temeljno i pažljivo. Jedino je na taj način moguće napraviti pravilnu strategiju kreiranja oglasa i uložiti adekvatan budžet u određene ključne reči. Bez toga, čitav proces plaćenog oglašavanja jeste samo nagađanje što nas, naravno, ne može dovesti do očekivanih rezultata.

Videli smo da je, nakon istraživanja adekvatnih ključnih reči, potrebno odrediti i njihov tip kako bi se znalo prilikom kojih pretraga se oglas potencijalno može prikazati. Najbolji savet jeste da se kreiraju oglasi sa više različitih tipova kako bi se procesom testiranja, kao i prema performansama koje pokazuju, odlučilo koje će se reči zadržati, a koje dodatno modifikovati. Prilikom pravljenja oglasa bitno je voditi računa o tome da klikovi koji vode ka sajtu budu relevantni, odnosno da privlače potencijalne klijente. Zbog toga je preporučljivo u većoj meri koristiti phrase i exact, a u manjoj broad match tip reči.

Ipak, ukoliko ste tek na početku i ne želite da rizikujete mnogo, bolji izbor su broad i broad match modifier reči iz prostog razloga što troše manje novca. Najboje bi bilo kombinovati ih sa određenim negative match rečima kako bi se dobili nešto „realniji“ klikovi. S obzirom na to da su sve kampanje različite i da su usmerene na drugačije ciljeve, nije moguće doneti uopšteni zaključak koji bi važio u svim situacijama i za svakoga. Zbog toga je nužno testirati i isprobavati više opcija kako bi se pronašle one koje funkcionišu najbolje. Ukoliko vam je potrebna dodatna pomoć slobodno mi se obratite putem kontakt forme ili poruke na društvenim mrežama. Pored toga, očekujem i vaše komentare i sugestije vezane za ključne reči koje su vama donele najveći uspeh. 😊