Blog

Blog | Edukacija

Najbolje Bidding Strategije

Koje su najpopularnije bidding strategije i kada ih je najbolje koristiti?

15. maj 2020.

|

Prva objava: 25. 05. 2020.

klarapelhe.rs/blog

Najbolje Bidding Strategije

featured image

Već nekoliko godina unazad Google predstavlja jedan od najpopularnijih kanala za digitalno oglašavanje. I pored pojave različitih društvenih mreža koje takođe nude prostor za reklamiranje, i dalje možemo reći da se veći broj kompanija odlučuje za Google oglase iz razloga što putem njih imaju priliku da dođu do najvećeg broja ljudi. Kao jedan od dokaza za ovo možemo navesti podatak iz skorašnjeg istraživanja kompanije WebFX koji pokazuje da se gotovo 63,000 pretraga obrađuje na Google-u svake sekunde što predstavlja ogroman potencijal za dolazak do nove publike. Osim ovoga, od ukupnog broja ispitanika, 65% malih i srednjih kompanija i preduzeća je potvrdilo da aktivno vodi Google Ads kampanje i da upravo na taj način dolazi do klijenta.

Faktori koji utiču na Google rangiranje

Iako veliki broj pretraga povećava šansu za uspešno reklamiranje, to sa sobom nosi i jedan značajan izazov koji se odnosi na postizanje dobre vidljivosti i prevazilaženja konkurencije. U nekim od prethodnih tekstova koji su se takođe bavili Google Ads kampanjama, pomenula sam kako postoji više različitih faktora koji utiču na uspešnost plaćenih oglasa. Kada su Google oglasi tek počeli da se koriste, u najvećoj meri su funkcionisali kao klasična aukcija u kojoj je onaj koji je uložio najveću količinu novca uglavnom i odnosio prevagu u odnosu na sve ostale učesnike, ali se to veoma brzo promenilo.

I pored toga što Google kampanje i dalje predstavljaju određeni vid aukcije i međusobnog nadmetanja, danas postoji mnogo više faktora koji odlučuju o tome koji oglas će se pojaviti među prvim rezultatima pretrage. Elementi koje Google u najvećoj meri uzima u obzir prilikom rangiranja plaćenih oglasa jesu:

  1. Bidding strategija i ukupna količina budžeta koja se ulaže u kampanje
  2. Quality score pojedinačnih ključnih reči
  3. Relevantnost oglasa
  4. Performanse sajta koji se vezuje uz oglas
  5. Postojanje različitih vrsta ekstenzija koje se dodaju uz oglas

Kada govorimo o bidding strategijamackao jednom od primarnih faktora za dobro pozicioniranje oglasa, mislimo na sledeće:

Bidding stategije predstavljaju pojam u okviru digitalnog marketinga pod kojim se podrazumeva različito podešavanje budžeta i raspodele novca, u zavisnosti od specifičnog cilja koji se želi postići, kao i stepena kontrole koji neko želi da ima.

Fokus ovog teksta biće upravo na elementu koji se tiče različitih bidding metoda i podešavanja budžeta iz razloga što iz ličnog iskustva mogu da potvrdim da sam postizala značajno drugačije rezultate u zavisnosti od toga koju strategiju sam koristila. Kako bismo krenuli u dalja objašnjenja, potrebno je da odredimo i šta to tačno znači bid:

Bid predstavlja količinu novca koju je oglašivač spreman da plati za pojedinačni klik na ključnu reč koja se nalazi u okviru određene Ad grupe ili kampanje.

Pomoću bida vi se ustvari takmičite sa svojim konkurentima zato što, kao na aukciji, ulažete manje ili više novca od njih za pojedinačne oglase i ključne reči. Verujem da nekima od vas podešavanje bid-ova na prvi pogled deluje prilično jednostavno, pogotovo ako se vodite principom da je dovoljno samo povećati količinu novca koja će se trošiti po kliku kako biste se bolje pozicionirali u odnosu na konkurenciju. Realnost je ipak malo drugačija iz razloga što vam ta metoda sama po sebi neće doneti željene rezultate, te bi novac trebalo raspoređivati prvenstveno prema krajnjem cilju i koristiti drugačiju bidding strategiju za svaki od njih.

Ono što je takođe važno jeste i stepen kontrole koji želite da imate nad sopstvenim budžetom. Google vam daje mogućnost da izaberete između automatske raspodele budžeta koja podrazumeva da će ova kompanija sama odrediti brzinu i način trošenja vašeg novca. Sa druge strane, ukoliko želite sami da određujete kada ćete i koliko trošiti treba da se odlučite za one bidding strategije koje vam omogućavaju manuelna podešavanja.

Nešto što iz same prakse mogu da vam potvrdim jeste to da, ukoliko želite da vaš oglas uvek bude u vrhu pretraga, morate često da eksperimentišete sa cenom i tipovima bida. Kvalitetno vođenje Google Ads kampanja zahteva konstantan rad i praćenje svih dešavanja u okviru njih zato što jedino na taj način možete povratiti novac koji ste uložili u oglase.

Iako su bidding strategije na izvestan način suvoparne, a možemo reći čak i manje zanimljive u odnosu na neke druge teme koje su pokrivene na ovom blogu, one su izuzetno važne posebno ako planirate ozbiljno da se bavite Google Ads oglašavanjem. Zbog toga ćemo u nastavku ovog teksta navesti najrelevantnije i najefikasnije bidding stategije i objasniti u kojim situacijama ih je najbolje koristiti.

Kako Odabrati Najefikasniju Bidding Metodu?

Google Ads nam nudi nekoliko različitih opcija kada je u pitanju postavljanje adekvatne bidding strategije, a u nastavku teksta navešću nekoliko najpopularnijih i najčešće korišćenih metoda i navesti situacije u kojima ih je najpreporučljivije upotrebljavati.

bidding settings

Na ovom mestu je bitno naglasiti to da sve nabrojane bidding strategije možete podesiti u okviru samog Google Ads-a tako što ćete u navigacionom meniju sa leve strane pronaći opciju Settings u okviru koje se nalazi i sama Bidding opcija gde ćete izabrati najadekvatniju strategiju, što i možete videti na slici iznad.

Odabir najadekvatnije bidding strategije će u najvećoj meri biti orijentisan prema cilju na koji želite da se fokusirate, pa vam tako i sam Google Ads najpre postavlja pitanje da li vam je glavni fokus povećanje konverzija, uvećanje vrednosti konverzija, broj klikova ili količina impression-a.

Neke od najpopularnijih za koje se možete odlučiti jesu:

Maximize Clicks

Maximize Clicks spada među automatske bidding metode iz razloga što kod nje najveći stepen kontrole dajte upravo Google-u. Ona se bazira na podešavanju maksimalnog dnevnog budžeta koji ste spremni da potrošite, a Google na osnovu toga pokušava da privuče maksimalan broj klikova na oglase.

Ukoliko se odlučite za ovu strategiju, Google će automatski postaviti maksimalnu cenu bida po jednom kliku, sa glavnim ciljem da oglas dobije što veću količinu klikova. U slučaju da ipak želite da kontrolišete sumu novca koja će biti potrošena za pojedinačni klik, čak i okviru ove metode imate mogućnost da podesite maksimalnu cenu bida kako biste izbegli da za neki klik platite više nego što ste to planirali. Ono što, ipak, morate imati u vidu jeste to da limitiranje cene klika može značajno uticati na poziciju vašeg oglasa i dovesti do toga da na kraju imate manji broj klikova od očekivanog.

maximize clicks

Ono što je kod ove, kao i kod mnogih drugih strategija bitno naglasiti, jeste to da vaš maksimalni dnevni budžet ne garantuje da ćete svakog dana trošiti tačno toliko novca za klikove na oglase. Nekim danima se može desiti to da potrošite i do, recimo, 10 eura više nego što ste odredili, dok se, sa druge strane, ostalim danima može dogoditi da potrošite znatno manje novca od onog što ste inicijalno želeli.

Postavljanje dnevnog budžeta Google-u daje informaciju o tome koliko novca ste prosečno voljni da ulažete u kampanje zbog čega se oni trude da vaš budžet raspodele tako da vaš ukupni izdatak ne bude veći od sume koju ste prvobitno odredili. Ako, na primer, želite da vaša kampanja traje 7 dana i da se svakog dana troši po 20 eura za klikove na oglase, Google će se potruditi da na kraju te nedelje vaš trošak ne bude viši od 140 eura, bez obzira na to koliko će se novca trošiti pojedinačnim danima.

Maximize clicks strategija se uglavnom preporučuje onima koji tek počinju sa kreiranjem Google Ads oglasa i još uvek nisu dovoljno sigurni koja metoda raspodele budžeta je najbolja za njih. Ipak, morate biti i veoma oprezni zato što odabirom ove metode dajete veliki stepen kontrole Google-u koji će trošiti vaš novac čak i za one ključne reči koje vam nisu toliko značajne. Zbog ovoga se lako može dogoditi situacija da imate veliku količinu klikova, a da vam oni zapravo ne donose nikakvu realnu vrednost zato što nisu dovoljno relevantni.

Savetujem vam da, ukoliko ste početnik, pažljivo testirate ovu metodu kako biste proverili kakve vam rezultate daje, a da se nakon što steknete više samopouzdanja preusmerite na neku drugu bidding strategiju koja vam daje više kontrole. Iako i sa Maximize clicks metodom možete postići veoma dobre rezultate, uvek je bolje da sami raspoređujete svoj budžet prema ličnom cilju i potrebama.

Maximize Conversions

Maximize Conversions predstavlja jednu od najjednostavnijih bidding strategija zbog čega se u praksi često i koristi. Ona se takođe ubraja u neku vrstu automatskog podešavanja iz razloga što i ovom slučaju vi određujete maksimalni dnevni budžet, a Google raspoređuje tu cifru tako da postignete što veći broj konverzija na vašim oglasima. U ovom slučaju fokus nije na tome da prikupite što veći broj klikova, već je sam cilj nešto konkretniji iz razloga što se odnosi na povećanje broja konverzija, odnosno prodaje vaših proizvoda ili usluga.

Ako zamislimo situaciju u kojoj ste odredili 50 eura kao vaš dnevni budžet, Google će pokušati da pronađe najbolji način da potroši ovaj novac tako da ostvarite što veći stepen prodaje u odnosu na ono što ste uložili u oglašavanje. S obzirom na to da vaš dnevni budžet može veoma brzo biti potrošen neophodno je konstantno proveravati visinu konverzija kako biste videli da li zarađujete dovoljno od vaših oglasa. Ukoliko se odlučite za korišćenje ove strategije preporuka je da redovno proveravate i takozvani ROI procenat kako biste znali da li su ostvarene konverzije zaista vredne i da li ste ostvarili željeni profit od njih.

Return on investment (ROI) - predstavlja pojam u okviru digitalnog marketinga koji se odnosi na procenat povraćaja novca koji ste uložili u reklamiranje. Cilj ove vrste metrike jeste izračunavanje zarađene sume novca u odnosu na sumu novca koja se uložila u plaćene oglase.

Kako bi vaše ulaganje u oglase bilo isplativo potrebno je da u najvećem broju slučajeva imate visok ROI procenat jer se u suprotnom može dogoditi da ulažete više nego što zarađujete. Maximize conversion je na neki način slična Maximize clicks metodi zato što se veliki stepen kontrole daje Google-u zbog čega stalno morate biti na oprezu. Ukoliko ste najviše fokusirani upravo na povećanje ROI procenta, preporuka je da koristite neku drugu bidding strategiju o kojoj će više reči biti u nastavku teksta.

maximize conversions

Kao što ste i sami mogli primetiti, Maximize conversions metoda je pogodna za ona poslovanja koja se bave nekom vrstom online prodaje zbog čega se često koristi upravo u Google Shopping kampanjama. Ako se i sami bavite ovim vidom prodaje trebalo bi da eksperimentišete sa ovom strategijom kako biste videli da li vam donosi željene rezultate. Kao što sam već pomenula, postoje i neke naprednije metode koje su ujedno vezane za nešto uže ciljeve, ali one zahtevaju i veću količinu znanja vezanog za upravljanje Google Ads kampanjama, pa ukoliko tek počinjete sa oglašavanjem bolje je da se prvo odlučite za neku jednostavniju metodu, a da kasnije isprobate i neke "teže" bidding strategije.

Manual CPC

Manual CPC bidding strategija spada među jedne od glavnih, a ujedno i najpopularnijih načina raspodele budžeta, iz razloga što daje veći stepen kontrole u odnosu na veliki broj drugih strategija. Iako više kontrole u svakom slučaju jeste pozitivna stvar, morate biti svesni toga da ćete upotrebom ove strategije uložiti znatno više vremena u podešavanje i prilgođavanje kampanja nego što je to slučaj sa automatskim bidding strategijama.

Ova metoda podrazumeva manuelno podešavanje bid-ova za različite ad grupe ili ključne reči. Ovo može biti veoma korisno u onim situacijama kada vodimo više različitih kampanja istovremeno i kada primetimo da neke od njih daju bolje rezultate u odnosu na ostale. U ovom slučaju možemo povećati cenu bida za profitabilne kampanje i smanjiti je za one koje su manje uspešne. Najveća prednost ove strategije jeste to što možete postaviti drugačiju cenu bida za svaku pojedinačnu kampanju, ad grupu, ključnu reč, pa čak i za specifične lokacije i tipove uređaja na kojima se prikazuju vaši oglasi.

manual cpc

Još jedna korisna mogućnost koja vam se nudi jeste kombinovanje Manual CPC strategije sa takozvanom Enhanced CPC metodom koju ćemo detaljnije objasniti u narednom poglavlju. Na ovaj način ćete dozvoliti Google-u da vam pomogne, odnosno da automatski uveća bid u svim onim situacijama u kojima imate veću šansu da povećate stepen konverzija ili broj klikova.

Ako, sa druge strane, niste sigurni koje kampanje ili ključne reči vam donose najbolje rezulate, ili ukoliko nemate vremena da podešavate i kontrolišete bid-ove, bolja ideja jeste da najpre isprobate neku automatsku strategiju kao što je to, recimo, Maximize clicks. Bitno je zapamtiti da je uvek efikasnije koristiti one metode koje vam pružaju veći stepen samopouzdanja, pa čak i onim situacijama kada su neke druge strategije objektivno profitabilnije. Upravo zbog toga vam savetujem da se za Manual CPC odlučite onda kada već steknete neko iskustvo u vođenju Google Ads kampanja zato što ćete jedino tada biti dovoljno sigurni da možete postići zacrtane ciljeve.

Enhanced CPC

Enhanced CPC je, kao što smo to već pomenuli, metoda koja se najčešće koristi uz Manual CPC strategiju kako bi vam Google pomogao da pronađete najuspešnije kampanje, ad grupe ili ključne reči i kako bi automatski uvećao njihov bid. Ovo ustvari znači da se u ovom slučaju primenjuje takozvana smart bidding opcija koja uvećava i smanjuje bid-ove u zavisnosti od toga da li vam određena kampanja ili ključna reč donosi veću ili manju šansu za povećanje prodaje ili broja klikova. Ukoliko Google, recimo, primeti da vam je neka ključna reč donela značajan broj konverzija on će povećati cenu bida za tu reč kako biste postigli još bolje rezultate. Sa druge strane, ako za neku reč imate veliki broj konkurenata i ako već ulažete izvesnu količinu novca bez postizanja ozbiljnijih rezultata, Google će nastojati da automatski umanji cenu bida za takvu ključnu reč.

enhanced cpc

Ono što je ključno kod ove strategije jeste to da ona u svakoj situaciji nastoji da vam poveća broj klikova ili procenat ostvarenih konverzija, vodeći računa o tome da troškovi ne prevaziđu sumu novca koju ste odredili kao maksimalni dnevni budžet. Google Ads algoritam pokušava da pronađe paterne klikova i konverzija koje trenutno ostvarujete i da ih istovremeno uporedi sa vašim ranijim rezultatima kako bi uvideo u kojim okolnostima ste postizali najbolje rezultate. Ovo znači da će vam sam Google u velikoj meri pomoći, ne samo u tome da pronađete najefikasnije ključne reči, već i da saznate koje lokacije ili tipove uređaja treba da targetirate kako biste povećali stepen prodaje i uvećali prihode.

Kao što to možete primetiti, najveća prednost Enhanced CPC strategije leži u tome što ona uzima u obzir veliki broj specifičnih kriterijuma, kao što su to lokacije, karakteristike publike, tipovi uređaja koji se koriste i slično, kako bi nam ukazala gde i za koliko treba da uvećamo naše ulaganje. Iako i ona spada među automatske metode, trebalo bi da budete oprezni sa njom, i za razliku od nekih drugih sličnih strategija ne bih vam savetovala da se odlučite za Enhanced CPC ukoliko tek počinjete sa Google oglašavanjem.

Kao što se i sama Manual CPC metoda preporučuje onima koji već imaju neka iskustva u vođenju kampanja, isto tako i Enhanced CPC opciju treba da isprobate u onom trenutku kada budete u stanju da kontrolišete ono što Google radi kako se ne bi dogodilo da potrošite više novca nego što ste planirali ili da ulažete mnogo u one reči koje vam nisu u dovoljnoj meri značajne. Bitno je znati da iako vam zaista može pomoći u određenim situacijama, Google u velikom broju slučajeva nastoji da usmeri vaše oglašavanje tako da potrošite veću količinu novca i zbog toga morate biti pažljivi sa svim automatskim strategijama kako biste proverili da li vaše ulaganje u oglase zaista ima smisla.

Target Cost Per Acquisition

Target Cost Per Acquisition ili skraćeno Target CPA, jeste ona bidding strategija koja se koristi kako bi vaši oglasi privukli veći stepen konverzija. Kako bismo mogli da nastavimo dalje sa objašnjavanjem, potrebno je da najpre odredimo šta to tačno znači Cost Per Acquisition

Cost Per Acquisition/Action je pojam u sferi digitalnog marketinga koji predstavlja model plaćanja u okviru kojeg oglašivač plaća za neku specifičnu akciju ili aktivnost, kao što je to na primer prodaja određenog proizvoda, prijava na newsletter, upotreba promotivnog kupona i slično.

Ukoliko vam je glavni cilj Google Ads oglašavanja povećanje konverzija, odnosno specifičnih aktivnosti, onda vam ova strategija može pomoći da to i ostvarite. U ovom slučaju Google će nastojati da automatski prilagođava bid-ove za pojedinačne kampanje ili ad grupe kako bi one privukle ljude na određenu akciju. Isto kao što je to slučaj sa nekim drugim strategijama, kao što je to recimo Maximize clicks, trošenje će biti prilagođeno vašem maksimalnom dnevnom budžetu, iako ćete nekim danima trošiti veću, a nekim manju količinu novca.

target cpa

Kod ove strategije, cost per acqusition se u najvećoj meri odnosi na količinu novca koju ste spremni da uložite za određenu aktivnost. Ukoliko, na primer, prodajete neki proizvod za 50 dolara i cilj vam je da navedete ljude da ga kupe, sigurno nećete podesiti da vaš target CPA iznosi isto toliko iz razloga što ne biste ostvarili nikakav profit. S druge strane, morate voditi računa i o tome da ne postavite prenisku cifru kako ne biste izgubili priliku da privučete one klikove koji bi vam doneli veliki stepen konverzija.

Ukoliko ste već imali neke konverzije u okviru svog Google Ads naloga, Google će vam predložiti bid za ovu strategiju na osnovu uspeha koji ste ostvarili u prethodnom periodu. U okviru Target CPA strategije imate mogućnost da limitirate cenu bida i na taj način ostvarite veći stepen kontrole. Ova opcija vam se jedino nudi kod Search Network kampanja, pa ukoliko radite sa ovim tipom oglasa, možete eksperimentisati sa različitim bid podešavanjima. Jedino na šta treba da obratite pažnju jeste to da sam bid ne umanjite previše jer u tom slučaju možete nenamerno uticati na niži broj konverzija.

Upotreba ove strategije pre svega zavisi od cilja koji želite da postignete iz razloga što ona ima smisla samo onda kada vam je neka specifična aktivnost veoma značajna i kada ste spremni da ulažete novac za nju. S obzirom na to da ova strategija takođe iziskuje određen nivo tehničkog znanja i prethodnog iskustva, preporučujem vam da je ne koristite ukoliko ste početnik, već da se za nju odlučite u onom trenutku kada skupite određene informacije o vašim kampanjama i kada već ostvarite neke ciljeve.

Target Return on Spend

Target Return on Spend/Investment ili skraćeno Target ROAS spada u nešto kompleksniju bidding strategiju, prvenstveno iz razloga što i ne možete da je odaberete ukoliko već niste ostvarili određeni stepen konverzije u okviru svojih kampanja. Kao što joj to i samo ime kaže, u najvećoj meri je orijentisana upravo na one konverzije koje vam mogu obezbediti najviši procenat takozvanog povraćaja novca, odnosno zadovoljavajući odnos između sume novca koju ste uložili u oglašavanje i onog što ste zaradili.

Još jedan bitan razlog zbog kojeg ovu strategiju definitivno možemo uvrstiti među najkomplikovanije jeste taj što ona zahteva i primenu matematike. Kao što to i sami znate, veliki broj marketara više voli da se bavi kreativnim radom nego preciznim računicama zbog čega često i izbegavaju upotrebu ove metode u Google Ads oglašavanju. Target ROAS za glavni cilj ima privlačenje onih konverzija koje imaju nešto veću novčanu vrednost kako biste ostvarili zadovoljavajući profit. Upravo zbog ovih karakteristika, ova metoda se u praksi najčešće i koristi kod onih oglasa koji su povezani sa prodajom određenih proizvoda.

Kako bismo bolje objasnili ovu strategiju, navešćemo jedan primer. Zamislimo situaciju u kojoj želite da pokrenete Google Ads kampanju uz plan da ostvarite 10 eura profita na svaka 2 eura koje ste uložili u oglase. Kako biste izračunali Target ROAS procenat koji bi trebalo da odredite kako biste ispunili ovaj cilj, potrebno je da primenite sledeću formulu: Očekivani profit / trošak oglašavanja x 100%.

U ovom konkretnom primeru to bi značilo da biste 10 podelili sa 2 i sve to pomnožili sa 100, što bi značilo da vaš traget ROAS procenat treba da iznosi 500%.

target roas

Pre nego što uopšte budete u prilici da postavite Target ROAS procenat biće neophodno da ispunite dva uslova. Prvi se odnosi na podešavanje vrednosti vaših konverzija, kako bi Google na osnovu toga mogao da izračuna da li možete postići željeni cilj. Drugi, a ujedno i značajniji, jeste taj da ovu bidding strategiju možete upotrebiti samo ukoliko ste ostvarili određeni broj konverzija (uglavnom je to 50) u poslednjih 30 dana. Bez ovog broja algoritmi nisu u mogućnosti da precizno izračunaju najbolju cenu bida za vaše oglase i zbog toga vam neće biti ni dozvoljeno da se odlučite za ovu strategiju ukoliko ne ispunjavate zadate kriterijume.

Google Ads kod ove strategije ustvari predviđa vaše buduće konverzije na osnovu profita koji ste ostvarili u prethodnom periodu i na osnovu toga određuje maksimalnu cenu bida uz koju možete ostvariti željeni procenat povraćaja novca. U nekim situacijama će taj procenat možda biti nešto niži, ali će algoritmi nastojati da na kraju kampanje ostvarite onu vrednost konverzija koja će vam obezbediti planiranu zaradu.

S obzirom na to da ovu strategiju možete koristiti samo ukoliko ispunjavate gore navedene uslove, uglavnom je upotrebljavaju nešto iskusniji marketari kako bi proverili da li uz pomoću nje mogu dodatno podstaći prodaju. Ukoliko ste početnik ili ukoliko se vaš klijent ne bavi online prodajom, u ovom trenutku će biti sasvim dovoljno da znate osnovne karakteristike ove bidding metode. Ako, sa druge strane, već imate neko iskustvo sa konverzijama i prodajom putem interneta, možete eksperimentisati sa Target ROAS strategijom ali vam preporučujem da budete obazrivi i da dobro izračunate procenete koji vam mogu pomoći u postizanju ciljeva kako ne biste uzaludno trošili novac.

Target Impression Share

Target Impression Share spada među relativno novije bidding strategije s obzirom na to da je uvedena tek krajem 2018. godine. Kao što joj ime to i naglašava, ova metoda se u najvećoj meri fokusira na jačanje svesti o nekom brendu i postizanje visokog procenta reach-a. Ukoliko se odlučite za ovu strategiju, Google Ads će automatski podesiti bid tako da vaš oglas dobije što veću šansu da se prikaže kao prvi rezultat na Google pretrazi, među nekoliko prvih rezultata ili bilo gde u okviru prve stranice. Ove odrednice zavise od vaših ciljeva i onoga što odredite u okviru samih podešavanja.

target impression

Iako na prvi pogled deluje veoma primamljivo da odredite da se vaš oglas nađe na prvoj stranici Google-a, ovo možete učiniti samo onda kada ste obezbedili dovoljnu količinu novca za reklamiranje iz razloga što će vas takav poduhvat prilično skupo koštati. Zbog toga je bolja ideja da se odlučite za prikazivanje vašeg oglasa među prvim rezultatima pretraga (top of results page) ili čak i bilo gde u rezultatima, pogotovo ako ste tek započeli sa korišćenjem Google Ads kampanja.

Isto tako, morate obratiti pažnju i na deo koji se odnosi na određivanje Target Impression procenta. Ukoliko, na primer, za specifičnu ključnu reč stavite da želite da ostvarite 100% Target Impression-a, algoritmi će se potruditi da se vaš oglas prikaže na što višoj poziciji u rezultatima pretraga uvek kada neko traži ključnu reč koja je povezana sa vašim oglasom. Ipak, morate biti svesni toga da ćete ako postavite ovako visok procenat, platiti visoku cenu za oglašavanje pa je preporuka da ipak počnete sa nešto nižim procentom kako biste proverili da li postižete rezultate koje ste želeli.

Sa druge strane, ako recimo stavite 65% Target Impression procenta i odredite da želite da se vaš oglas prikaže kao prvi rezultat pretrage, Google Ads će postaviti bid za vaš oglas tako da se on i nađe na prvom mestu u 65% slučajeva kada se pretražuje ključna reč koju ste targetirali. U ovom slučaju bi vaš trošak bio nešto niži, ali vam ipak savetujem da, barem u početku, ne birate opciju da se nađete baš na prvom mestu pretraga, već da najpre testirate rezultate koje postižete i da u skladu sa njima dalje podešavate svoju kampanju.

Kratak Osvrt

Svrha ovog blog teksta bila je predstavljanje najvažnijih bidding strategija u okviru Google Ads-a kako biste se lakše odlučili za metodu koja vam odgovara. Kao što ste to mogli primetiti, ova tema je prilično kompleksna i nije moguće dati jednostavan odgovor na pitanje koja strategija je zaista i najbolja iz razloga što mnogo različitih faktora utiče na uspešnost samih kampanja. S obzirom na to da ipak morate odabrati neko bid podešavanje prilikom kreiranja oglasa, najbolja ideja jeste da najpre razmislite o svojim ciljevima.

Pre nego što krenete da radite sa Google Ads kampanjama zapitajte se da li želite da ojačate svest o svom brendu, povećate posete na sajtu, ili da, recimo uvećate stepen prodaje nekog proizvoda. Na osnovu zaključka koji donesete lakše ćete znati da li su, na primer, Maximize conversion, Target Impression Share ili Manual CPC upravo one strategije sa kojima možete postići najefikasnije rezultate. Druga stvar o kojoj bi trebalo da vodite računa jeste i iskustvo koje imate u radu sa Google Ads oglasima zato što od toga zavisi da li ćete odabrati automatsko ili manuelno bid podešavanje.

Kao što sam to često i pominjala u ovom tekstu, ukoliko tek počinjete sa radom u ovom alatu, preporuka jeste da se odlučute za neku lakšu strategiju, kao što je to recimo Maximize Clicks, a da kako budete sticali iskustvo testirate i neke druge opcije koje vam omogućavaju viši stepen kontrole. Ono što iz ličnog iskustva mogu da vam kažem jeste to da trenutno najčešće koristim Manual CPC strategiju, uz povremeno dodavanje Enhanced CPC metode, iz razloga što mi ova kombinacija donosi najveći broj klikova i konverzija. Na samom početku sam uglavnom upotrebljavala samo Maximize Clicks iz razloga što nisam želela previše da eksperimentišem dok ne steknem neke iskustvo, ali sam se brzo prebacila na pomenute dve strategije.

Što pre krenite da istražujete benefite koje vam svaka bidding metoda može doneti i u svakom slučaju isprobajte nekoliko njih kako biste uvideli sa kojom postižete ono što ste želeli. Isto tako, važno je da se ne nervirate ukoliko u nekom trenutku trošak klikova bude nešto viši iz razloga što je to sasvim normalno i ne zavisi uvek samo od vas. Važno je samo da redovno kontrolišete svoje kampanje i da testirate rezličite mogućnosti sve do onog trenutka dok ne pronađete odgovarajuću metodu. Podelite sa mnom vaše utiske i recite mi koje bidding strategije vi najčešće upotrebljavate i zbog čega. Kao i uvek, ukoliko imate bilo kakve nedoumice slobodno mi pišite, a uskoro se vidimo sa novim tekstom!