Rad od Kuće kao Izazov Savremenog Doba

Situacija sa kojom smo se suočili poslednjih godina naterala nas je da razmislimo o svim prednostima i manama koje nam donosi rad od kuće.

Author image
Vojislav Vučković
Published on
Featured blog post image

Prethodni period je za većinu nas bio veoma izazovan u profesionalnom smislu. Nikada brže i efikasnije nismo morali da se prilagodimo novim uslovima rada, komunikaciji i rutinama. Kao i sve promene u bilo kojoj sferi života i ova tranzicija je imala početne neuspehe, koji su često uključivali neizbežan stres, lošu komunikaciju sa saradnicima iz odeljenja i prekovremeni rad. Smatram da je za svaku promenu potrebno vreme kako bi se uspostavili novi režimi rada i time svi prethodno utemeljeni šabloni izmenili.

Organizacija Vremena Tokom Rada u Kućnim Uslovima

Rad od kuće zahteva dosta fleksibilnosti, strpljenja, organizovanosti i pre svega dobro poznavanje sopstvenog posla i odgovornosti. Ukoliko osoba poseduje sve te parametre onda definitivno rad od kuće može da se posmatra i iz drugog ugla. Naime, rad od kuće može da ima i te kako i svoje prednosti. Lično smatram da radom od kuće uspostavljamo bolju ravnotežu između naše privatne i poslovne sfere života. Zapravo, imamo tu slobodu da radimo u satima kada smo više produktivni, lakše pronalazumo fokus i motivaciju i pre svega ne gubimo dragoceno vreme putujući na posao. Dakle, uštede u vremenu su očigledne ali sa druge strane ono što može da se pojavi kao jedna od posledica je da izgubimo ustaljeno radno vreme iz kancelarije, pa tako na primer da odgovaramo na mejlove u kasnim satima ili u nekim slučajevima čak i vikendom.

Sve u svemu, živimo u digitalnoj eri kada smo svi na neki način povezani preko elektronskih uređaja i kada zadaci mogu kroz nekoliko komunikacija da se uspešno završe. Isto tako, svedoci smo da svi ti silni sastanci mogu da se uspešno organizuju preko raznih aplikacija koje su nam dostupne i time razmenimo mišljenja međusobno.

Da li Rad od Kuće Predstavlja Budućnost?

Definitivno bih se složio da je rad od kuće na duži period jedno potpuno novo iskustvo za mene gde sam u mnogo slučajeva bio primoran sam da rešavam svakodnevne probleme, ali kroz sve te izazove sam poboljšao svoj pristup poslu i unapredio sebe u mnogim segmentima. Smatram da svako novo doba zahteva određeni nivo agilnosti, inovativnosti u poslu, biti u poziciji da sopstveni potencijal iskoristimo maksimalno u datom trenutku, na sve to biti svestan sebe i svojih ličnih potreba. Upravo to je ona sloboda koju nam donosi rad od kuće i stoga verujem da je to budućnost poslovnog sveta.