Termin Ad grupe vezuje se za oglašavanje putem Google Ads-a iz razloga što one predstavljaju sastavni deo strukture jedne Google kampanje. Prvi korak u Google Ads oglašavanju jeste kreiranje kampanja, u okviru kojih se kasnije dodaju različite ad grupe kako bi se samo oglašavanje preciznije odredilo i kako bi se bolje targetirala željena publika.

Ad grupe, najjednostavnije rečeno, predstavljaju skup oglasa koji se odnose na istu (ili sličnu) temu i koji dele zajedničke ključne reči. One se nalaze jednu lestvicu niže u odnosu na kampanje iz razloga što čine njihov sastavni deo. Ova vrsta grupa se primarno koristi kako bi se izvršila kategorizacija proizvoda, ali i kako bi se za svaki od njih kreirali zasebni oglasi koji bi se potom prikazivali onim korisnicima koji su zainteresovani baš za tu vrstu proizvoda.

Preporuka je da se za svaku kampanju kreira minimum tri različite ad grupe kako bi se na najbolji način došlo do željene publike. Svaka od ad grupa se odnosi na specifičan tip proizvoda i za svaku od njih možete podesiti različit set ključnih reči kako bi se korisnicima prikazao što relevantniji oglas.

Više o ovoj temi pročitajte u tekstu koji se bavi osnovama Google Ads oglašavanja.