Off-Site SEO

Ova vrsta optimizacije odnosi se na skup aktivnosti koje se sprovode izvan samog vebsajta (odnosno njegovog koda), a koje imaju uticaj na njegovo rangiranje. Osnovni cilj Off-Site optimizacije jeste uvećanje popularnosti i relevantnosti sajta što se sprovodi putem takozvanog backlinking procesa.

Ovo je tip procesa koji sprovodimo kada nam je cilj da se adresa (preciznije link) našeg sajta nađe na drugim (gostujućim) sajtovima. Na ovaj način vršimo njegovu promociju pružajući priliku posetiocima da i tim putem dođu do sadržaja koji smo mi kreirali. Osim što na ovaj način direktno utičemo na povećanje saobraćaja na našem sajtu, dobri backlink-ovi ujedno predstavljaju i pozitivan signal za search engine crawler-e čime našem sajtu povećavamo relevantnost, što kao posledicu ima veoma veliki uticaj i na njegovo rangiranje.

Kako bi backlink-ovi bili dobro upotrebljeni treba da vodimo računa o:

  • popularnosti vebsajtova na kojima se backlink-ovi nalaze.

  • relevantnosti vebsajtova koji ih promovišu.

  • autoritetu i sigurnosti sajtova na kojima se nalaze backlink-ovi.

  • "blizini" sajtova koji promovišu sajt, a pod pojmom blizine misli se na isti ili bar srodan jezik sadržaja povezanih sajtova.

  • broju vebsajtova koji sadrže backlink-ove.

Postoje određene prakse koje se preporučuju kako bi Off-Site optimizacija zaista bila uspešna i kako bi doprinela višoj poziciji sajta u okvru organskih pretraga.

Neke od preporučenih aktivnosti jesu:

  • Istraživanje adekvatnih ključnih reči.

  • Marketing na društvenim mrežama u svrhu promocije linkova sa sajta.

  • Saradnja sa influenserima.

  • Pisanje sadržaja na drugim sajtovima.

  • Deljenje fotografija i video sadržaja sa sajta na drugim, popularnim platformama.

Više o temi Off-Site SEO optimizacije, kao i o svim načinima na koji se može sprovesti, pročitajte u ovom tekstu.