Pay Per Click

Pay Per Click predstavlja način oglašavanja u okviru kojeg se izdavaču (vlasniku vebsajta ili oglasnoj mreži) plaća svaki put kada neko klikne na njegov oglas. Oglašivač samostalno određuje najvišu sumu novca koju je spreman da plati za pojedinačni klik, što mu daje određenu vrstu kontrole nad raspodelom budžeta. Detaljnije informacije o samom konceptu Pay-per-click metoda možete pročitati i u okviru teksta na portalu WordStream.

Prednost ovog metoda plaćanja u odnosu na druge metode jeste taj što on jasno govori o tome koliko su oglasi i same reklamne kampanje efikasni. Velik broj klikova je jasan indikator da je oglas dobro postavljen i da privlači pažnju željene publike, dok sa druge strane mali broj klikova govori o tome da nešto treba da se promeni.

Ova vrsta oglašavanja se u praksi najčešće koristi prilikom reklamiranja putem Google Ads-a, kao i društvenih mreža. Na samom početku reklamiranja oglašivač određuje maksimalnu cenu koju želi da potroši na jedan klik, ali je bitno znati i to da ovo i dalje ne znači da će krajnja cena biti baš tolika. Algoritmi Google Ads-a i društvenih mreža raspoređuju novac prema različitim kriterijumima, ali u svakom trenutku vode računa da ukupan trošak oglašavanja ne pređe cifru koja je postavljena u okviru podešavanja budžeta.

Ukoliko želite da saznate više o ovoj temi, pročitajte moj tekst o oglašavanju na Google Ads-u u kojem možete pronaći više detalja i korisnih informacija.