Quality Score

Pojam Quality score ćete imati priliku često da sretnete ukoliko se bavite oglašavanjem na Google Ads-u, iz razloga što je upravo ovo jedan od glavnih kriterijuma koji određuje kako će se oglas rangirati i koliko često će biti prikazan prilikom Google pretraga.

Quality score je metrički podatak koji govori o relevantnosti i kvalitetu oglasa koji se kreiraju u okviru plaćenih pretraga. Uprošćeno rečeno, on predstavlja procenu kvaliteta ključnih reči, oglasa i samog sajta. Sama pozicija oglasa u najvećoj meri zavisi upravo od Quality score-a, a tek na drugom mestu od maksimalne cene jednog klika. Što je Quality score viši, to je i manja cena koju treba da platimo za pojedinačni klik ka našem oglasu.

Visok Quality score u velikoj meri povećava šansu da vaš oglas bude bolje rangiran u odnosu na konkurenciju. Samo računanje Quality score-a zavisi od više elemenata, a neki od najbitnijih jesu:

  • Click-through-rate procenat, odnosno procenat korisnika koji su kliknuli na oglas u odnosu na ukupan broj korisnika kojima se taj oglas prikazao.
  • Relevantnost ključnih reči na sajtu i u oglasu
  • Kvalitet početne stranice sajta
  • Generalne performanse Google Ads naloga

Više detalja o quality score-u i njegovom značaju možete pronaći u ovom tekstu.