Blog

Blog | Edukacija

Šta je Content Audit i Zašto Vam je Potreban?

U okviru ovog teksta saznaćete šta pojam content audit znači, kako se vrši revizija sadržaja na sajtu, koje stranice treba optimizovati kao i koje je alate potrebno koristiti.

31. oktobar 2023.

|

Prva objava: 31. 10. 2023.

klarapelhe.rs/blog

Šta je Content Audit i Zašto Vam je Potreban?

featured image

Šta Znači Pojam Content Audit?

Verujem da je većina vas, ili barem oni koji ponešto znaju o SEO svetu, imala prilike da čuje za SEO audit, ali da li znate šta se podrazumeva pod pojmom content audit? Za ovaj značajan termin ne postoji adekvatan prevod na srpskom, osim fraze revizija sadržaja koja, priznaćete, zvuči pomalo suvoparno i nedovoljno precizno. Ipak, u nedostatku boljeg izbora i sama ću u okviru ovog teksta referisati na content audit upravo na ovaj način.

U današnje digitalno doba koje se ubrzano menja i koje je već postalo značajno drugačije od onoga na šta smo navikli tokom prethodnih godina izuzetno je važno raditi na održavanju sajta, a naročito njegovog sadržaja. SEO kakvog poznajemo verovatno neće funkcionisati na isti način kao ranije, a kvalitetan, relevantan i ažuran sadržaj će postati ono što se u najvećoj meri traži i ceni.

Na content audit, iliti reviziju sadržaja možete gledati kao na neku vrstu dubinskog čišćenja sajta i analiziranja svih prtehodno objavljenih tekstova. Ovu aktivnost poželjno je sprovoditi barem jednom u pola godine, a glavni cilj jeste utvrđivanje toga koje tekstove treba zadržati u postojećoj formi, koje treba menjati, ažurirati, redirektovati odnosno spojiti sa drugim stranicama, pa čak i obrisati sa sajta.

Ova vrsta detaljne analize sadržaja može značajno pomoći da se brže prilagodite novonastalim tehnološkim promenama, da zadržiti visoko organsko rangiranje, unapredite korisničko iskustvo na sajtu i budete uvek u koraku sa najnovijim trendovima.

Između ostalog, ukoliko redovno kontrolišete i menjate sadržaj, uspećete da zadržite postojeću i privučete novu publiku koja danas, više nego ikada, ne prašta zastarele informacije i u sve je većoj potrazi za aktuelnim i relevantnim podacima. Stoga ću vas u okviru ovog teksta sprovesti kroz celokupan proces revizije sadržaja na onaj način kako ja to radim za svoje klijente i koji mi donosi željene rezultate i omogućava da prilagodim sadržaj potrebama njihovih tržišta. Pa, hajde da počnemo.

Benefiti Content Audita

Pre nego što pređem na pojašnjenje svih koraka koje treba sprovesti da bi se odradila kvalitetna revizija sadržaja, smatram da je važno da nešto detaljnije pređemo kroz listu najvećih benefita koje vam ova aktivnost može pružiti.

Kako biste se nakon ovog teksta zaista odlučili da proverite relevantnost svih stranica vašeg sajta, neophodno je da dubinski razumete zbog čega je to potrebno učiniti i šta je ono što možete očekivati da vidite kao rezultat.

Ukoliko budete redovno kontrolisali, menjali i prilagođavali sadržaj, vrlo brzo ćete biti u prilici da postignete sledeće stvari:

 • Unapređenje optimizacije sajta za Google: Revizija sadržaja vam pomaže da identifikujete sve tehničke probleme koji mogu ometati rangiranje sajta na pretraživačima. Uočavanje i rešavanje ovih problema može u velikoj meri poboljšati poziciju u okviru organskih rezultata i doneti vam veću vidljivost.

 • Podizanje korisničkog iskustva na viši nivo: Analiza sadržaja vam takođe daje priliku da utvrdite sve prepreke koje postoje na određenim stranicama sajta, a koje mogu ometati dobro korisničko iskustvo. Prilikom ispitivanja postojećih tekstova lako ćete uočiti da li, recimo, neki link više nije funkcionalan, da li su sve fotografije visokog kvaliteta, da li navigacija stranica omogućava brz dolazak do informacija i tome slično.

 • Povećanje kredibiliteta kompanije ili brenda: Redovnim ažuriranjem sadržaja na vašem sajtu možete osigurati da svojoj ciljnoj publici uvek pružate samo aktuelne i sveže informacije. Ovo vam može pomoći da izgradite poverenje i pozicionirate se kao stručnjak u svojoj industriji na čiji sajt će ljudi dolaziti kako bi se informisali i obavestili o određenim temama.

 • Značajno uvećanje konverzija: Jedna od najvećih prednosti content audita jeste ta što vam on daje sjajnu priliku da brzo pronađete sve manjkavosti u vašoj strategiji sadržaja i da je modifikujete u skladu sa potrebama vaše publike. Pružajući svojoj ciljnoj publici vredne i relevantne informacije, povećava se i verovatnoća uvećanja konverzija iz razloga što će se ona duže zadržati na sajtu i dobiti priliku da detaljnije istraži vašu ponudu.

 • Postavljanje strategije sadržaja na novi nivo: Uklanjanjem zastarelog ili nerelevantnog sadržaja, možete modernizovati stranice na svom sajtu i fokusirati se na kreiranje isključivo visokokvalitetnog sadržaja koji je unikatan i različit od onoga što vaši konkurenti nude.

 • Ušteda vremena: Na kraju, revizija sadržaja može takođe pomoći da uštedite vreme i resurse. Ukoliko uvek budete u toku sa onim kako vaš sadržaj napreduje i koliku količinu saobraćaja privlači, moći ćete da brzo reagujete i izmenite tekstove koji ne donose najbolje rezultate. Isto tako, ovo će vam omogućiti i da uvidite koji je tip sadržaja popularan kako biste na njemu i insistirali prilikom kreiranja budućeg plana sadržaja.

Sada kada smo videli koji su to najveći benefiti koje vam content audit može doneti, vreme je da vam dam nekoliko realnih primera iz prakse uz navođenje konkretnih benefita koje su kompanije sa kojima sam sarađivala ostvarile:

Sajt jednog trgovca odeće imao je veliki broj poseta, ali i veoma nizak nivo konverzija i interakcija. Nakon sprovođenja revizije sadržaja, uspeli smo da otkrijemo da su opisi proizvoda zastareli i nimalo optimizovani za potrebe pretraživača. Ažuriranjem opisa proizvoda i generalnim radom na poboljšanju SEO performansi sajta klijent je nakon tri meseca uspeo da značajno poveća broj porudžbina, kao i samih prodaja.

Najznačajnije stranice jedne softverske kompanije bile su loše rangirane na pretraživačima zbog tehničkih problema sa strukturom samog sajta. Uz pomoć content audita došli smo do zaključka da se na sajtu nalaze duplikovani sadržaji, kao i velika količina neispravnih linkova koji ometaju kako dobro korisničko iskustvo, tako i organsko rangiranje na Guglu. Popravljajući uočene probleme, kompanija je uspela da rangira neke od bitnih stranica između 5. i 2. mesta na prvoj stranici Gugla, kao i da udvostruči broj poseta sajtu u roku od samo dva meseca.

Jedna konsultantska firma nije na sajtu efikasno komunicirala usluge svojoj ciljnoj publici. Revizija sadržaja pomogla je da se primeti kako svi blog tekstovi imaju veoma nizak broj klikova i impresija iz razloga što pokrivene teme nisu bile u skladu sa onim što publika ovog klijenta očekuje. Ažuriranjem sadržaja stranica i kreiranjem nove strategije sadržaja sa novim temama, ova kompanija je uspela da uoči porast organskog saobraćaja na sajtu već nakon prvog meseca, a nakon nekog vremena je došlo i do porasta direktnih kontakata na sajtu.

Kao što vidite, content audit može pružiti niz prednosti za vašu sajt i poslovanje. Bilo da želite da poboljšate svoje rangiranje na pretraživačima, povećate konverzije ili izgradite kredibilitet svog brenda, revizija sadržaja je ključan korak u postizanju vaših ciljeva.

U skladu sa ovim, krajnje je vreme da vas sprovedem i kroz sam postupak revizije sadržaja kako biste znali šta je ono što treba da uradite i na koje elemente bi bilo poželjno da obratite pažnju.

Kako Se Sprovodi Content Audit?

Sprovođenje revizije sadržaja može izgledati kao zastrašujući zadatak, pogotovo onome ko još uvek nije imao priliku da radi na sličnom projektu, ali osim toga što iziskuje određenu količinu vremena, zaista nije komplikovan proces.

Kako biste razumeli šta sve treba da radite da biste dobili jedan kvalitetan content audit, predstaviću vam sve one korake kroz koje ja prolazim kada radim na ovom tipu projekta za klijente.

Korak 1: Definišite svoje ciljeve

Pre nego što uopšte i započnete sa procesom revizije sadržaja, važno je da razmislite o tome šta je to što tačno planirate da postignete sa njom i da precizno odredite ciljeve koje nameravate da postignete. Ti ciljevi mogu biti različitog tipa, od poboljšanja rangiranje sajta na pretraživačima, do povećanja konverzija ili izgradnje kredibiliteta vašeg brenda. Određivanje ciljeva će vam pomoći da bolje razumete reviziju sadržaja i da preciznije odredite prioritete za optimizaciju.

Korak 2: Prikupite listu sadržaja na jednom mestu

Naredni korak jeste prikupljanje svog sadržaja koji se nalazi na vašem sajtu na jednom mestu. Ovo podrazumeva kreiranje opsežne liste svih URL-ova, uključujući tekstove na blogu, sve stranice proizvoda i druge vrste sadržaja. Postoji nekoliko vrsta alata uz pomoću kojih je moguće ekstraktovati sve stranice na sajtu u Excel ili Google Sheet formatu, iz razloga što bi bilo veoma teško to manuelno sprovesti, naročito kod sajtova sa velikim brojem stranica. Ovo je veoma važan korak zato što predstavlja osnovu za sav dalji rad i analizu.

Korak 3: Analizirajte svoj sadržaj

Nakon što prikupite sav sadržaj koji se nalazi na sajtu, trebalo bi da krenete u njegovu dubinsku analizu. Kako biste bili u prilici da procenjujete sajt sa više različitih aspekata i dobijete što sveobuhvatniju sliku, savet je da izvučete podatke iz što više različitih alata, kao što su to Google konzola, Ahrefs, SEMRush i tome slično.

Postoji nekoliko faktora koje treba primarno uzeti u obzir prilikom procene sadržaja sajta, a oni podrazumevaju sledeće:

 1. Relevantnost: Da li je sadržaj sajta i dalje relevantan i koristan za vašu ciljnu publiku?
 2. Kvalitet: Da li je sadržaj kvalitetan i dobro napisan?
 3. Stepen interakcija: Koliko interakcija sadržaj privlači (npr. broj klikova, komentara, deljenja...)?
 4. Optimizacija za pretraživače: Da li je sadržaj optimizovan za pretraživače i ključne reči i da li prati najnovije trendove i promene?

Poželjno je da u okviru tabele u kojoj se nalazi lista svih stranica kreirate i nekoliko dodatnih kolona u okviru kojih ćete postaviti ova pitanja i odgovoriti na njih u formi Da/Ne odgovora jer će vam ovo kasnije olakšati utvrđivanje prioriteta za optimizaciju i izmenu sadržaja.

Korak 4: Identifikujte nedostatke i potencijalne mogućnosti

Kada detaljno analizirate i ocenite svoj sadržaj, vreme je da identifikujete i sve njegove nedostatke, kao i potencijalne mogućnosti koje možete ostvariti uz pomoću njega. Na primer, istraživanjem performansi i metrika koje vaše stranice na sajtu ostvaruju možete lako detektovati onaj sadržaj koji ima nizak nivo interakcija, lošu posećenost, nisko rangiranje u pretragama i tome slično.

Takvom sadržaju treba da date prioritet za optimizaciju, ali je važno da obratite pažnju i na još jedan dodatni aspekat. On se odnosi na onaj sadržaj koji već pokazuje određene rezultate, ali kod koga postoji dodatni prostor za unapređenje i ostvarivanje više pozicije u pretragama. Ovaj tip stranica na sajtu možete označiti kao potencijalne mogućnosti i posvetiti im se u prvoj fazi rada na modifikaciji sadržaja.

Korak 5: Sastavite listu prioriteta

Posle utvrđivanja svih nedostataka i prilika koje postojeći sadržaj na sajtu može da vam donese, preporuka je da pređete na određivanje prioriteta i da definišete 10-15 stranica koje ćete prve optimizovati. Kao što je to već pomenuto, to mogu biti one stranice koje su potpuno zapuštene, a sadrže neke vredne informacije, one koje već ostvaruju dobre rezultate ali imaju potencijal za još većim rastom, kao i one koje su generalno važne za prezentaciju vašeg biznisa. Davanjem prioriteta sadržaju bićete u prilici da napravite dobru strukturu i redosled aktivnosti, i to će vam omogućiti da ne radite stvari napamet već u skladu sa realnim potrebama i ciljevima.

Korak 6: Ažurirajte i optimizujte sadržaj na sajtu

Poslednji korak u procesu vršenja revizije sadržaja jeste ažuriranje i optimizacija prethodno odabranih stranica sajta. Kako biste postigli najbolje rezultate i kako bi se sav trud zaista isplatio, nastojte da se temeljno posvetite promenama i da se fokusirate na sve bitne aspekte izmene sadržaja (korekciju naslova, podnaslova, strukture, informacija...). Ovo je posao koji može da potraje, ali je mnogo važnije da ga uradite kako treba nego da žurite sa izmenama.

Neki korisni saveti koje treba da imate na umu prilikom sprovođenja revizije sadržaja i koji će vam pomoći da ništa ne izostavite tokom rada na optimizaciji stranica jesu sledeći:

 • Budite sistematični: Koristite Excel i Google Sheet tabelu kako biste lakše mapirali sve promene koje treba da izvršite i kako biste mogli da pratite izvršene promene.
 • Budite temeljni: Nemojte zanemariti nijedan element na stranicama koje ste odredili kao prioritete za optimizaciju. Fokusirajte se na detaljnu izmenu sadržaja, pa čak i ako to znači da treba da ga kreirate potpuno iz početka.
 • Budite objektivni: Kada procenjujete svoj sadržaj, pokušajte da budete što objektivniji i da ga ocenjujete iz perspektive vaše ciljne publike. Ne dozvolite da budete pod uticajem ličnih predrasuda ili mišljenja već posmatrajte stvari isključivo iz poslovnog ugla i ne plašite se da iskritikujete svoj prethodni rad.
 • Budite informisani: Upotrebljavajte podatke i analitiku kako biste doneli pametne i precizne odluke vezane za reviziju i optimizaciju sadržaja na vašem sajtu. Obratite pažnju na stepen interakcija, broj klikova i impresija, broj povrataka na stranicu i slične metrike kako biste mogli da uporedite rezultate pre i nakon revizije.

Sledeći ove korake i savete, bićete u prilici da sprovedete kvalitetan content audit koja će vam pomoći da poboljšate performanse vašeg sajta, unapredite vidljivost i organsko rangiranje, i da ugrozite najbliže konkurente u pretragama.

Kako Odrediti Koji Sadržaj na Sajtu Treba Modifikovati?

U prethodnom poglavlju videli ste koji su to osnovni koraci koji se sprovode u procesu content audit-a, a jedan od najtežih odnosi se upravo na odabir sadržaja koji treba optimizovati/modifikovati iz razloga što je izuzetno važno pravilno utvrditi prioritete.

Još jedan razlog koji čini ovaj deo posla napornim i zahtevnim ogleda se u tome što nije lako razdvojiti lični i poslovni plan, odnosno ono što vi lično smatrate za lošu stranicu na sajtu i ono što analize i alati pokazuju. Na primer, možda ćete prilikom analize sajta zaključiti kako stranica O nama ili vaša lična autorska strana treba da se izmeni, a u realnosti će to teško biti prvi prioritet za optimizaciju jer vaše posetioce mnogo više zanimaju delovi sadržaja vezani za vaše usluge ili određeni blog tekstovi.

Stoga, hajde da ponovimo još jednom i detaljno utvrdimo koji su to sve elementi na koje treba da se fokusirate kada birate primaran sadržaj koji ćete ažurirati i izmeniti:

Relevantnost

Prvi i najvažniji kriterijum odabira sadržaja za optimizaciju jeste njegova relevantnost. Važno je sadržaj na stranicama koje menjate bude relevantan i značajan za vašu publiku, čak i ako je prošlo nekoliko godina od njegove inicijalne objave. Ako su informacije koje čine sadržaj zastarele ili više nemaju značaj za vaš posao, onda to znači da je došlo vreme da ga ili uklonite ili ažurirate kako bi prikazivao samo najnovije podatke.

Recimo, ako imate tekst na blogu koji je napisan pre nekoliko godina i više nije relevantan za vaše posetioce, imate dva izbora pred sobom. Ukoliko se tekst odnosi na temu koja i dalje ima značaj onda treba da ga optimizujete i dopunite sa novim informacijama. A, ako sa druge strane nije značajan za vaš posao i ono što trenutno radite, najbolje je da ga potpuno izbrišete sa sajta. Relevatnost sadržaja vam može uveliko olakšati odluku o reviziji sadržaja, ali samo ako zaista utvrdite šta je važno za posetioce vašeg sajta, a šta ne.

Stepen interakcija

Drugi kriterijum koji treba uzeti u obzir jeste angažman, odnosno stepen interakcija koji sadržaj ostvaruje. Kada birate stranice koje ćete srediti i izmeniti, važno je da pripazite na to da li su popularne i da li su u nekom trenutku privlačile značajan broj klikova i impresija. To mogu biti stranice poput blog tekstova, stranice proizvoda ili usluga, kao i sve druge vrste sadržaja koji generiše kontakte, akcije i koji unapređuje vaše poslovanje.

One stranice koje i dalje imaju veliki stepen interakcija nećete, naravno, menjati i dirati jer biste samo postigli kontraefekat. Ali, ukoliko primetite da je određen sadržaj u poslednjih 3 do 6 meseci izgubio na količini saobraćaja ili klikova, treba da ga smatrate dobrim kandidatom za reviziju.

Pozicija na organskim pretragama

Treći značajni element koji bi trebalo da uzmete u obzir jeste i pozicija koju određeni sadržaj ostvaruje na Guglu. I ovde postoje dva različita slučaja na koje treba da usmerite vaš fokus. Jedan se odnosi na one stranice koje su rangirane od 4-10. pozicije na Guglu. Ovo su stranice koje već imaju prilično dobro rangiranje, i koje uz malo izmena i dopuna mogu dobiti priliku da se još više približe samom vrhu prve stranice ili čak zauzmu i prvu poziciju. U SEO svetu ovakve stranice se kategorišu kao "lake pobede" iz razloga što se optimizacijom mogu postići brzi rezultati.

Sa druge strane, imamo još jedan slučaj koji se odnosi na optimizaciju stranica koje su rangirane od 15. strane pa na dalje. Ovo je sadržaj koji ima značajni potencijal za unapređenje i na kojem treba više i ozbiljnije raditi kako bi postao konkurentan u organskim pretragama. Ukoliko je sadržaj neke stranice važan za vaše poslovanje, a trenutno je rangiran na lošijim pozicijama, savet je da ga uzmete kao prioritet za optimizaciju i da nastojite da ga obogatite sa što više originalnih i korisnih informacija.

Tržišni potencijal

Naredna stvar na koju bi se takođe trebalo skoncentrisati jeste to koliko je sadržaj "tržišno" zanimljiv, odnosno na to koliki potencijal ima u odnosu na konkurentski sadržaj na internetu. Kako bi se došlo do ove procene neophodno je najpre detaljno analizirati sadržaj najbliže konkurencije i uporediti njihovo organsko rangiranje sa vašim. Ukoliko uočite određene tekstove koji su rangirani blizu konkurenata i koji imaju realnu šansu da ih prevaziđu, trebalo bi da ih svrstate u listu prioriteta za optimizaciju.

Sa druge strane, treba istražiti i određene trendove u vašoj niši i identifikovati potencijalne teme koje bi bile popularne na ciljnom tržištu. Ovo će vam omogućiti da ažurirate neke starije tekstove koji su povezani sa aktuelnim temama ili da kreirate potpuno nove tekstove na blogu. Ovde vreme igra ključnu ulogu i ako uspete da prepoznate dobre prilike pre konkurencije, imate sjajnu priliku da za kratko vreme uočite značajan rast u broju organskog saobraćaja.

Usklađenost sa ciljevima

Još jedan značajan kriterijum koji treba uzeti u obzir prilikom donošenja odluke o optimizaciji jeste usklađenost s vašim konkretnim poslovnim ciljevima. U procesima modifikacije postojećeg sadržaja, kao i kreiranja novog biće neophodno da se fokusirate na onaj sadržaj koji će vam pomoći da postignete ciljeve, bilo da se radi o poboljšanju rangiranja na Guglu, povećanju konverzija ili izgradnji kredibiliteta brenda.

Na primer, ako vam je cilj da se rangirate bolje za određene pojmove, koncentrisaćete se na optimizaciju onih tekstova koji su povezani sa važnim ključnim rečima. S druge strane, ako primarno želite da povećate konverzije verovatno ćete se usredsrediti na optimizaciju stranica proizvoda i drugih stranica koje su povezane sa nekom željenom konverzijom i akcijom.

Uzimajući u obzir pomenute kriterijume možete sa određenom lakoćom i sigurnošću pravilno odabrati koje tekstove i stranice sajta ćete najpre modifikovati u procesu revizije sadržaja. Važno je da budete sistematični i vođeni podacima kada donosite odluke i da se ne oslanjate na lične preferencije i intuiciju. Za ovu analizu će vam definitivno biti potrebno izvesno vreme i ovo nije posao koji se može završiti za nekoliko dana. Stoga, kada odlučite da krenete sa revizijom sadržaja, nastojte da ovaj posao obavite što pedantnije i detaljnije iz razloga što će vam se jedino na taj način sav trud isplatiti.

Koje Alate Koristiti Za Content Audit?

Kada je u pitanju izvođenje revizije sadržaja, upotreba pravih alata je nešto što može napraviti veliku razliku. Content audit je moguće izvesti samo pomoću određenih programa i alata koji će vam pomoći da prikupite potrebne podatke, ocenite svoj sadržaj i odredite prioritete. Lista ovih alata je prilično široka i postoji zaista pristojan izbor programa koje možete koristiti za obavljanje ovog posla, a ja ću vam na ovom mestu izdvojiti one koje lično koristim i za koje vam sa samopouzdanjem mogu potvrditi da će vam olakšati proces revizije i optimizacije sadržaja na sajtu:

 • Google Analytics: Google Analytics je moćan alat za razumevanje saobraćaja i angažmana na vašem sajtu. Možete ga koristiti da vidite koliko ljudi posećuje određene stranice sajta, odakle dolaze, koliko dugo se zadržavaju na njima, koja im je putanja kretanja kroz sajt i mnogo toga drugog. Sve ove informacije mogu biti izuzetno vredne kada se procenjuje učinak vašeg sadržaja i kada treba da identifikujete nove prilike za organski rast vašeg sajta. Preporuka je da se najpre fokusirate na analizu najmanje i najviše posećenih stranica jer će vam ovaj podatak biti važan u prvom koraku rada na reviziji sadržaja.

 • Google Search Console: Google Search konzola je još jedan besplatan i široko korišćen alat koji pruža informacije o tome kako vaš sajt funkcioniše i kakve organske performanse ostvaruje. Možete ga koristiti da vidite za koje ključne reči se rangirate, koliko impresija stranice vašeg sajta ostvaruju, koliko klikova dobijaju i mnogo toga drugog. Ovo će vam omogućiti da brzo pronađete i definišete stranice koje je potrebno modifikovati, a najpre treba da analizirate stranice kojima je količina saobraćaja opala u poslednje vreme i koje su nekada bile popularne, ali su vremenom izgubile na značaju.

 • SEMrush: SEMrush je plaćeni alat koji pruža obilje informacija o stranicama sajta i njihovoj trenutnoj optimizovanosti. Možete ga koristiti da vidite kakav je učinak vašeg sajta na pretraživačima, da ispitate trend organskog saobraćaja, da istražite nove ključne reči, pratite svoje konkurente i tome slično. S obzirom da je u pitanju alat koji se plaća (ima i besplatnih delova, ali su oni prilično ograničeni) i sami podaci koje možete dobiti će biti detaljniji i precizniji. U prvom koraku rada na reviziji možete se koristiti besplatnim opcijama, ali ukoliko želite da stvari podignete na viši nivo, preporuka je da istražite i mogućnosti koje vam SEMrush nudi.

 • Ahrefs: Ahrefs je još jedan plaćeni alat koji pruža različite vrste podataka o stranicama sajta, poput ključnih reči koje targetiraju, broju linkova koji dolazi na njih, lokacijama sa kojih posete dolaze i mnogo toga drugog. Ovaj alat jeste prilično skup i uglavnom ga koriste veće kompanije, a ukoliko i vi radite u nekoj od njih i potrebno je da izvršite reviziju sadržaja za nekog klijenta, obavezno tražite da vam obezbede ovaj alat jer će vam značajno olakšati rad i pružiti vam relevantne i detaljne metrike.

 • Screaming Frog: Screaming Frog je alat koji služi kao pretraživač stranica sajta koji vam može pomoći da razumete strukturu i sadržaj nekog sajta. Možete ga koristiti za identifikaciju tehničkih problema na sajtu poput neispravnih linkova, nedostajućih title tagova i meta tagova, alt tekstova, loših URL-ova i drugih značajnih elemenata koji mogu uticati na performanse i rangiranje sadržaja. Kvalitetna revizija sadržaja trebalo bi da sadrži i određeni deo tehničkih podataka jer samo korelacija kvalitenih tekstova i funkcionalnog sajta vam može doneti željene i dugoročne rezultate.

 • Copyscape: Copyscape je jednostavan alat koji služi za pronalaženje duplikovanog sadržaj na sajtu. Duplikat sadržaja može predstavljati veliki problem za pretraživače i može značajno naštetiti performansama vašeg sadržaja. Koristeći Copyscape, možete osigurati da je sav vaš sadržaj jedinstven i autentičan i izbeći potencijalne komplikacije.

 • Microsoft Excel ili Google Sheets: Kako biste bili u prilici da pravilno sistematizujete i grupišete veliku količinu podataka koje vam gore pomenuti alati mogu pružiti, biće potrebno da koristite Microsoft Excel ili Google Sheets tabele. Da biste se što lakše snašli u moru različitih metrika, preporuka je da podatke podelite prema tipu alata pomoću kojih ste došli do njih, na primer, Google Analytics podaci, Search Console podaci, Ahrefs podaci i tako dalje. Trudite se da tabele izgledaju što je urednije moguće i pravilno strukturišite i razgranajte podatke kako biste ih u svakom trenutku lako razumeli i kako biste brzo došli do potrebnih informacija.

Upotrebom barem nekih od nabrojanih alate možete pojednostaviti proces revizije sadržaja i maksimalno iskoristiti svoje vreme i resurse. Dobar content audit zahteva još bolje podatke koje ne možete dobiti ako ne koristite adekvatne programe i ako niste u stanju da ispravno analizirate dobijene podatke.

Umesto Zaključka

Rad na reviziji sadržaja možete zamisliti kao pritiskanje dugmeta za resetovanje i pružanje poptpuno novog identiteta vašem sajtu. Ukoliko se ovaj proces sprovede temeljno, to skoro može delovati i kao kreiranje potpuno nove veb stranice. Content audit pruža sjajnu priliku da ispitate sajt, analizirate sve njihove vrline i mane i donesete starteške odluke o njegovoj budućnosti.

Ovaj posao je naročito važan za velike sajtove sa značajnom količinom sadržaja, kao i za one sajtove koji imaju dosta lošu strukturu i organizaciju tekstova. Mnogi sajtovi ulažu značajno vreme i trud za kreiranje novog sadržaja, ali često ne postižu očekivane rezultate zato što stvari ne rade sistematično i strateški. Sama količina tekstova i stranica algoritmima ne znači ništa ako sav taj sadržaj nije dovoljno primamljiv posetiocima. Ovo može čak imati i negativan efekat iz razloga što Gugl često lošije rangira ogromne sajtove sa veoma malom količinom organskih poseta.

Zbog svega ovoga je izuzetno važno raditi na reviziji sadržaja redovno i temeljno. Ceo ovaj proces možemo opisati i kao neku vrstu fitnes rutine nekog sajta. Baš kao što i mi vežbamo kako bismo ostali zdravi i u formi, isto tako moramo i revidirati sadržaj sajta kako bismo ga održali relevantnim, zanimljivim i optimizovanim. Radom na reviziji sadržaja možete direktno ciljati područja koja je potrebno poboljšati, eliminisati sve problematične elemente i fokusirati se na modifikovanje i stvaranje sadržaja koji će zaista imati odjeka kod vaše publike.

Bilo da ste iskusni marketinški stručnjak ili početnik koji tek uplovljava u komplikovane vode marketinga, revizija sadržaja vam može pomoći da dosegnete nove nivoe i da sajtove na kojem radite istaknete u odnosu na konkurente. Kreirati nov sadržaj i nije toliko teško ukoliko znate o čemu želite da pišete, ali ažurirati postojeće tekstove i detektovati prilike za rast jeste nešto što može napraviti veliku razliku i istaći vas kao content stručnjaka na tržištu.