Blog

Blog | Edukacija

Šta je SEO Analiza Konkurencije i Kako Utiče na Rangiranje?

U okviru ovog teksta saznaćete je to SEO analiza konkurencije, kako se sprovodi i koje benefite donosi za poboljšanje organskog rangiranja.

12. januar 2024.

|

Prva objava: 12. 01. 2024.

klarapelhe.rs/blog

Šta je SEO Analiza Konkurencije i Kako Utiče na Rangiranje?

featured image

Uprkos različitim mišljenjima i strahovima da će pojava veštačke inteligencije u potpunosti ugasiti i zameniti SEO, to ne samo da se nije dogodilo već je potreba za optimizacijom postala sve veća. Internet je postao preplavljen različitim kompanijama, pa i pojedincima, koji se svim snagama bore da se baš njihov sajt nađe na tronu organskih pretraga. A kako je konkurencija rasla tako je i sam posao organskog pozicioniranja i optimizovanja postao sve teži i izazovniji iz razloga što sada iziskuje dodatne veštine i nove strateške pristupe.

Da bi se uopšte ušlo u proces takmičenja za rangiranje na prvoj strani Gugla potrebno je dobro upoznati tržište i ispitati sve one koji predstavljaju "pretnju" i koji takođe nameravaju da istaknu svoj sajt ispred drugih. Tu na scenu stupa nešto što se zove SEO analiza konkurencije i što je u samoj suštini veoma slično klasičnoj analizi konkurenata, sa tom razlikom što se primarno fokusira na digitalne kanale. Ova analiza pomaže da se najpre identifikuju svi konkurenti, da se ispita njihov sadržaj, aktivnosti na internetu, da se detaljno istraže njihovi sajtovi i definiše strategija o tome kako se mogu prevazići u organskim rezultatima za određene ključne reči.

Zbog ogromnog značaja koji SEO analiza konkurencije ima i zbog svih razlika koje može napraviti u uspešnosti online poslovanja, u okviru ovog teksta ću vas kroz nekoliko kratkih koraka sprovesti kroz celokupan proces ove analize i objasniti vam na šta sve treba da obratite pažnju. Ovaj proces obuhvata nekoliko zasebnih istraživanja i kao i mnogi drugi SEO poslovi zahteva određeno vreme i fokus, ali se trud na kraju višestruko isplati ako se sve sprovede kako treba. Stoga, bez daljeg zadržavanja, hajde da krenemo i najpre se upoznamo sa osnovnim konceptima analize konkurenata u svrhu organske optimizacije.

Kako se Radi SEO Analiza Konkurencije?

Pre nego što započnemo sa detaljnom prezentacijom svih glavnih koraka koji čine jednu kvalitetnu SEO analizu, dobro bi bilo da se još malo pozabavimo onim što ona nudi i dodatnim obrazloženjima njene važnosti. Sam pojam analiza konkurencije je veoma poznat i nešto što se široko koristi u različitim tipovima biznisa. Jedan od njenih glavnih elemenata jeste takozvana SWOT analiza koja se odnosi na ispitivanje svih jačina, slabosti, prilika i pretnji koje se odnose na poslovanje glavnih konkurenata. Isto ovo se može primeniti i za potrebe SEO analize sa tom razlikom što će fokus ovde biti na mnogo užoj grani i analiziraće se samo online nastupi konkurenata. Možemo čak reći i to da većina ljudi nepravedno zapostavlja digitalnu sferu prilikom rada na klasičnom tipu analize konkurencije što u velikoj meri zatvara prilike za dodatni razvoj i napredak.

Ukoliko znate koje ključne reči vaši konkurenti targetiraju na svojim stranicama, za koje termine teže da se rangiraju, kakav tip sadržaja objavljuju, koju strategiju linkova koriste i tome slično, imate sjajnu priliku da to iskoristite u vašu korist i u svoju strategiju uključite ono što su vaši konkurenti propustili da učine. Svako ko želi da unapredi svoju organsku poziciju za određene ključne reči jednostavno ne može da zaobiđe ovaj korak jer nećete biti u prilici da razumete Guglov algoritam ako ne saznate šta je to što vaši konkurenti rade, a naročito oni rangirani na prva tri mesta.

Svi znamo za čuveni citat koji kaže kako treba prvo dobro upoznati protivnika kako bi on mogao da se savlada, a isto, u nešto blažoj meri, može se preneti i na SEO sferu. Da biste pravilno postavili SEO strategiju i krenuli da kreirate sadržaj koji će donositi klikove i posete, konkurentske sajtove treba da poznajete toliko dobro kao i svoj lični. Analiza konkurentskih sajtova može vam pružiti višestruke koristi u različitim aspektima jer pomoću dobijenih rezultata možete odrediti nove blog tekstove, izabrati dodatne linkove, definisati dodatne kanale promocije i tome slično. Upustiti se u izradu strategije bez znanja šta konkurencija radi i kako se rangira na Guglu je skoro pa potpuno beskorisno i neće doneti željene rezultate. Zbog toga je pravo vreme da pređemo na konkretne stvari i sagledamo sve korake koji treba da se sprovedu prilikom izrade jedne kvalitetne analize konkurencije.

Koraci u Sprovođenju SEO Analize Konkurencije

Kvalitetna analiza konkurencije koja će vam zaista biti korisna i pomoću koje ćete biti u prilici da rangirate svoj sat na najvišim pozicijama iziskuje temeljno istraživanje i rad na različitim aspektima. Sami koraci i postupci se mogu razlikovati u zavisnosti od osobe/kompanije koji rade na analizi, a ja ću vam na ovom mestu prezentovati one koje i sama koristim i za koje vam mogu potvrditi da predstavljaju osnovu jednog dobrog ispitivanja tržišta. Poželjno bi takođe bilo, iako nije nužno, slediti korake u onom redu kako ću ih navesti iz razloga što će to obezbediti logičan sled analize i pomoći vam da brže detektujete važne informacije i donesete prave zaključke.

Definisanje Spiska Konkurenata

Pre nego što uopšte krenete sa bilo kojim daljim vidom analize trebalo bi da prvo jasno definišete ko su to vaši najbliži konkurenti, odnosno oni sajtovi na koje ćete se primarno fokusirati. Neke kompanije ovaj spisak imaju "u glavi" i mogu odmah navesti nekoliko važnih konkurenata, dok ima i onih koji su tek ušli na tržište i nisu sigurni sa kim se to tačno nadmeću na Guglu. Ukoliko je ovo drugo slučaj, potrebno je odrediti između 5 do 7 najbližih konkurenata, tj onih sajtova koji targetiraju slične ključne reči i nude sličan spektar usluga ili proizvoda.

Najbolji način da se ovo uradi jeste da se pretraži nekoliko najvažnijih ključnih reči koje se nalaze na vašem sajtu i da se provere prvi sajtovi koji su pozicionirani na glavnoj stranici Gugla. Ovo će vam omogućiti da prilično brzo detektujete konkurenciju i uvrstite je u listu za dalju analizu. Prilikom ovog postupka, treba naravno, biti i oprezan jer će neke termine koje vi koristite upotrebljavati i određeni sajtovi koji se ne bave istim poslom kao i vi, tako da njih nećete svrstati u spisak konkurenata i posmatraćete ih iz neke sasvim druge perspektive.

Ipak, u praksi ovi slučajevi nisu toliko česti i u organskim pretragama ćete uglavnom viđati one sajtove koji će zaista biti relevantni i sa kojima ćete moći da se poredite. Prilikom definisanja spiska konkurentskih sajtova preporučljivo je otvoriti Excel ili Google sheet tabelu u kojoj ćete navesti neke osnovne podatke poput domena konkurentskih sajtova, broja stranica sajtova, količine organskog saobraćaja koji privlače, broja ključnih reči koje targetiraju, količine eksternih linkova sa kojima su povezani i tome slično. Do ovog tipa podataka možete doći koristeći neke od besplatnih ili plaćenih alata, poput Gugl konzole, Ahrefs-a, SEMRush-a, Moz-a i tako dalje.

Istraživanje Ključnih Reči Konkurenata

Nakon što definišete i odredite spisak konkurenata koji će biti u centru vaše pažnje prilikom rada na analizi, vreme je da krenete u sprovođenje ostalih koraka, a prvi od njih bi trebalo da bude istraživanje konkurentskih ključnih reči. Ovo je ujedno i jedan od najkomplikovanijih zadataka u celom procesu analize konkurencije iz razloga što će vam oduzeti najviše vremena i što će iziskivati nešto veću količinu podataka.

Kako biste lakše razumeli šta je to ono što bi trebalo da radite prilikom ispitivanja ključnih reči ovaj korak ću podeliti na nekoliko manjih postupaka:

Upotreba alata za istraživanje ključnih reči Kako biste uopšte došli do spiska reči koje vaši najbliži konkurenti targetiraju potrebno je da najpre upotrebite neki od alata koji će vam omogućiti prostup ovim podacima. Neki plaćeni alati poput Ahrefs-a vam mogu pružiti prilično preciznu i obimnu listu ključnih reči, ali za ovu svrhu možete koristi i neke od besplatnih opcija kao što su to Google Keywords planer, Gugl kozola, pa čak i ChatGPT alat.

Prilikom rada na ovom koraku važno je da uočite nekoliko najvažnijih ključnih reči koji se nalaze na konkurentskim sajtovima, odnosno one reči koje im donose najviše saobraćaja i za koje se rangiraju na najvišim Gugl pozicijama. To su reči koje će vam najviše značiti i koje ćete i sami uvrstiti u strategiju sadržaja. Kako biste najlakše upravljali podacima savet je da otvorite poseban tab u Excel tabeli za svakog analiziranog konkurenta i tu uvrstite između 50-100 najznačajnijih i najzanimiljivijih termina.

Istraživanje težine ključnih reči: Prilikom istraživanja i dodavanja ključnih reči u listu, fokusirajte se takođe i na njihovu težinu (keyword difficulty) koja se kreće na skali od 1-100 i označava koliko je teško rangirati se za određeni pojam. Više vrednosti znače da je teško prevaziđi konkurenciju i rangirati se visoko, a niske (pogotovo one ispod 20) da imate dobru šansu da se pozicionirate na prvoj strani. Ovaj podatak će vam pomoći da odredite prioritete i lakše odlučite koje konkurentske reči da iskoristite prvo. Savet je, naravno, da se najpre opredelite za lakše reči, odnosno one putem kojih ćete brže uspeti da prevaziđete konkurenciju, i da se tek nakon toga upustite u "bitku" za nešto teže termine koji će iziskivati više vremena i više strateškog razmišljanja.

Ispitivanje long-tail (složenih) ključnih reči: Dok budete analizirali i dodavali konkurentske ključne reči na svoju listu, ne zaboravite da uključite tu i određenu količinu takozvanih long-tail ključnih reči, odnosno onih termina koji se sastoje iz dve ili više reči. Ovaj tip pojmova je često lakši za rangiranje s obzirom na to da je specifičniji i da ga manji broj sajtova koristi. Ovo će, između ostalog, takođe biti one reči koje će biti veoma pogodne za pisanje novih blog tekstova i dobijanje ideja za kreiranje novog tipa sadržaja. Upravo zbog toga je preporuka da vidite koje su to najuspešnije složene ključne reči na sajtovima konkurenata i da ih posebno obeležite ili izlistate u odvojenom tabu kako bi vam one bile u primarnom fokusu.

Analiza rupa i nedostataka vašeg sadržaju: Nakon što prikupite sve važne reči koje vaši konkurenti koriste, možete iskoristiti dobijene podatke da uporedite konkurentski sadržaj sa vašim ličnim i uočite sve one rupe i nedostatke koje vaš postojeći sadržaj ima. Uočeni nedostaci ne znače da ono što vi kreirate ne valja, već samo ukazuje na potencijalne neiskorišćene prilike i mogućnosti. Ukoliko, recimo, vaši konkurenti često pišu o neko gorućoj temi iz industrije kojoj i sami pripadate, a vi to, sa druge strane, ne činite propustićete priliku da privučete nove posetioce na sajt i samim tim ostvarite bolje rangiranje. Ovome upravo i služi analiza nedostataka jer će vam ona dati priliku da uvek budete u toku sa svim aktuelnostima i nikada ne propustite da uočite ono što vaši konkurenti čine.

Učenje iz Rangiranja Najbližih Konkurenata

Kada završite sa prethodnim korakom i prikupite potrebne ključne reči sa sajtova najbližih konkurenata, preporuka je da se posvetite narednom koraku koji se odnosi na analiziranje organskih rezultata vaše konkurencije i donošenje zaključaka iz njihovog rangiranja (šta rade dobro, šta rade loše, koje šanse ne koriste u dovoljnoj meri) i tome slično. Kao što je to bio slučaj i sa istraživanjem ključnih reči, i ovaj deo ćemo podeliti u nekoliko konkretnih postupaka kako biste znali šta je ono na šta treba da se najpre skoncentrišete:

Analiza rezultata pretraga (SERP analiza): Ono što prvo treba da uradite jeste da istražite na kojim se to stranicama vaši konkurenti rangiraju i za koje to tačno termine. Posebno se fokusirajte na one stranice koje su pozicionirane na prvoj Gugl strani i obratite pažnju na to kog su tipa, da li su u pitanju blog tekstovi, stranice proizvoda ili usluga, multimedijalne stranice i tako dalje. Takođe se potrudite da dublje ispitate njihov sadržaj i da otkrijete šta je to ono što ih čini zanimljivima kako u očima Gugla tako i samih korisnika. Dobijene zaključke možete iskoristiti prilikom kreiranja sopstvene strategije i primeniti slične (ali nikako ne i iste) metode na svom sajtu.

On-Page SEO analiza: Kako biste što bolje razumeli zašto su vaši konkurenti rangirani baš na toj poziciji na kojoj jesu, biće neophodno i da dubinski analizirate njihove sajtove, sa posebnim fokusom na takozvanu On-page SEO analizu koja podrazumeva istraživanje meta tagova, title tagova, strukture naslova, strukture sadržaja i tome slično. Pomoću ovoga ćete najpre lako otkriti da li su ispunili sve SEO kriterijume na rangiranim stranicama, a zatim ćete steći i bolji uvid u to koliku pažnju posvećuju samoj optimizaciji i zaključiti da li rade nešto bolje nego vi. Na ovaj način ćete uvek biti u koraku sa njihovim digitalnim aktivnostima i dobiti sjajnu priliku da brzo ispravite potencijalne propuste na ličnom sajtu.

Analiza korisničkog iskustva: Na rangiranje u organskim pretragama utiče mnogo različitih stvari, pa je tako preporučljivo da analizirate i samo korisničko iskustvo na sajtovima vaših najbližih konkurenata. Pod ovim se prvenstveno podrazumeva lakoća navigacije kroz sajt, prilagođenost sajta mobilnim uređajima, preglednost teksta na stranicama, funkcionalnost linkova i tako dalje. Sve ono što detektujete kao loše korisničko iskustvo kod konkurencije možete iskoristiti u svoju korist i postarati se da na svom sajtu nemate slične greške. Ovaj aspekt mnoge kompanije često zanemaruju i fokusiraju se više na sadržaj nego nam same performanse sajta. Ipak, čak i najbolji sadržaj na svetu neće delovati tako impresivno ako mu se pristupa sa zastarelog i sporog sajta, pa imajte ovo na umu dok postavljate strategiju o tome kako da prevaziđete konkurente.

S obzirom da je glavni cilj čitave SEO analize konkurencije da prevaziđete bolje rangirane sajtove u organskim pretragama sasvim je logično da treba da učite iz rangiranja vaših najbližih konkurenata i temeljno ispitate stanje i kvalitet njihovih veb prezentacija.

Ispitivanje Strategije Sadržaja Konkurencije

Sadržaj je ono što u najvećoj meri privlači korisnike da posete određeni sajt i utiče na to koliko dugo će se oni zadržavati na njemu i koliko će mu se često vraćati, pa nema potrebe posebno isticati značaj detaljne analize strategije sadržaja vaših konkurenata. Kada se kaže analiza sadržaja, misli se na temeljno istraživanje, a ne samo na kratak osvrt onoga što konkurentski sajtovi objavljuju. Neke od stvari na koje treba da se naročito koncentrišete prilikom ispitivanja jesu sledeće:

Tip sadržaja: Najpre je poželjno identifikovati tip sadržaja koji vaši bliski konkurenti produkuju i objavljuju. Pogledajte da li su na njivoim sajtovima dominantni blog tekstovi, podkasti, video sadržaj ili nešto drugo. Različiti tip sadržaja služi da se privuče različita publlika, pa ćete ovom aktivnošću ne samo dobiti nove ideje za lični sadržaj, već ćete prikupiti informacije i o tome kojoj ciljnoj grupi se konkurenti obraćaju što će vam biti višestruko korisno u procesu daljeg planiranja.

Učestalost objavljivanja sadržaja: Obratite pažnju i na to koliko često vaši konkurenti objavljuju sadržaj i da li postoje veliki razmaci između skoro objavljenog sadržaja. Poznato je da učestalost objavljivanja ima značajan uticaj na SEO, pa tako ako primetite da je konkurencija prilično aktivna na ovom polju, to treba da bude jasan signal za vas da treba da uradite isto i kreirate veću količinu novog sadržaja. Sa druge strane, ako konkurenti nisu ažurni kada su novi tekstovi u pitanju, imate sjajnu šansu da ih prilično brzo prevaziđete u organskim rezultatima.

Kvalitet sadržaja: Pored tipa sadržaja i učestalosti njegovog objavljivanja, fokusirajte se i na ispitivanje njegovog kvaliteta. Postoji mnogo sajtova koji produkuju sadržaj u ogromnim količinama ali taj sadržaj nema nikakav kvalitet i u većini slučajeva je generisan uz pomoću veštačke inteligencije. Zbog toga je važno da analizirate sa čim se takmičite i da vidite koliko truda i napora će vam biti potrebno da biste došli u poziciju da se rangirate bolje u odnosu na konkurente. Ponekad, za neke specifične termine, to će biti veoma lak zadatak, dok će sa druge strane u nekim slučajevima biti potrebno mnogo strateškog razmišljanja i kreativnosti da bi se postigao željeni cilj.

Prisutnost ključnih reči u sadržaju: S obzirom na to da smo već napomenuli kako je poželjno istražiti ključne reči konkurenata u početnim fazama SEO analize, dobijene podatke bi trebalo da iskoristite tokom ovog koraka. Pogledajte kako i koliko su najbitnije ključne reči iskorišćene i prisutne u sadržaju konkurenata. Da li je sadržaj samo natrpan terminima koji u suštini nemaju neki poseban značaj, ili ih sa druge strane uopšte i nema? Obratite pažnju i na to na kojim se stranicama targetiraju koje reči jer će vam i to mnogo značiti kada budete krenuli da kreirate sadržaj za potrebe optimizacije sopstvenog sajta.

Interakcija publike sa sadržajem: Na kraju, ispitajte i to koliko je sadržaj na konkurentskim sajtovima "živ" i aktivan i da li ostvaruje značajan stepen interakcije sa publikom. To ćete najlakše uočiti tako što ćete posmatrati da li korisnici dele sadržaj sa sajta konkurenata na svojim društevnim mrežama, da li ostavljaju komentare, da li konkurenti nude Njuzleter opciju na sajtu i tome slično. Viši stepen interakcija označava i veću šansu za boljim rangiranjem, a samim tim i više muke za vas prilikom rada na strategiji prevazilaženja konkurencij. Ali, samo ako budete imali realan uvid u ono sa čim se suočavate, moći ćete da se kvalitetno pripremite za proces optimizacije ličnog sadržaja.

Ispitivanje strategije sadržaja konkurenata je jedan od najbitnijih, ako ne i najbitniji, korak u celokupnoj SEO analizi konkurencije iz razloga što ćete pomoću njega izvući najveću količinu vrednih informacija. Zbog toga posvetite dovoljno vremena ovom istraživanju i po mogućstvu zapišite sve glavne zaključke i napomene jer će vam to kasnije u velikoj meri olakšati proces kreiranja plana sadržaja vašeg sajta.

Analiza Konkurentskih Linkova

Još jedna oblast na koju treba da obratite značajnu pažnju u vašoj analizi i koja takođe može uticati na rangiranje jeste ispitivanje kvaliteta beklinkova koje konkurenti poseduju. Beklinkovi su eksterni linkovi koji dolaze sa drugih sajtova na naš lični, a ukoliko stižu sa autoritativnih i respektabilnih izvora, to može biti veliki plus u očima Gugla. Zbog toga je preporučljivo da ispitate koje to eksterne linkove vaši konkurenti sadrže na sajtu i da analizirate kvalitet i snagu tih linkova. Ukoliko su dobri, možete i sami dobitinove ideje o kupovini određenih linkova, a ako, sa druge strane, dolaze sa nepouzdanih i nebezbednih izvora, to može biti još jedan adut u vašoj strategiji prevazilaženja konkurencije u pretragama.

Neki od značajnih koraka koji treba da vam budu u fokusu prilikom rada na ovom delu analize jesu:

Alati za ispitivanje linkova: Kako biste uopšte došli do podataka o konkurentskim beklinkovima biće neophodno da iskoristite neki od alata, poput Ahrefs-a, Moz-a ili nekih besplatnih opcija. Ovi alati će vam pružiti značajne informacije o izvorima sa kojih beklinkovi stižu, njihovom kvalitetu, jačini, anchor tekstovima sa kojima su povezani i tome slično. Sve ovo zajedno će vam dati jasan uvid u to koliko vaši konkurenti ulažu u ovu sferu SEO-a i da li im njihova strategija korišćenja linkova pomaže da se rangiraju bolje u organskim pretragama.

Autoritet i relevantnost beklinkova: Prilikom analize beklinkova obratite naročitu pažnju na to da li dolaze sa relevantnih i pouzdanih izvora. Velika količina linkova na sajtu koji imaju sumnjivo ili nejasno poreklo mogu imati samo kontraefekat i uticati na lošije rangiranje konkurentskih sajtova. Ako primetite loše linkove, možete brzo iskoristiti priliku da unapredite svoju poziciju u ondosu na konkurente, a ako su njihovi beklinkovi kvalitetni i jaki, to će biti jasan znak da treba da unapredite i pojačate svoju strategiju dobijanja i kupovine eksternih linkova.

Analiza anchor tekstova: Ispitivanje samih anchor tekstova (linkovnih reči) koji vode ka eksternim sajtovima je takođe važno jer ćete na taj način dobiti dodatnu priliku da uočite koje su to ključne reči vašim konkurentima važne. Pomoću ove analize takođe možete lakše detektovati potencijalne anchor tekstove u svom sadržaju i videti na koje termine treba da obratite veću pažnju. Anchor tekstovi treba da budu relevanti za sam link ka kome vode i da budu povezani sa pojmovima za koje težite da ostvarite bolje rangiranje.

Ispitivanje strategije građenja linkova: Važno je da analizirate i to na koji su tačno način vaši konkurenti došli do linkova, da li je to putem gostujućih tekstova, influens marketinga, kupovine linkova i tako dalje. U većini slučajeva ćete uočiti da kupuju linkove, ali i tu treba da ispitate sa kojih to tačno izvora, koliko novca ulažu u ovu aktivnost i tome slično. Što detaljnije podatke dobijete, to će vam biti lakše da i sami dođete do zaključka na koji način bi trebalo da gradite linkove na svom sajtu.

Identifikovanje novih prilika: Nakon što utvrdite sve gore navedene podatke trebalo bi da uporedite beklink strategiju konkurenata sa vašom ličnom (ukoliko uopšte i postoji) i da definišete sve razlike i identifikujete nove mogućnosti. Može se lako dogoditi da uopšte niste ni razmišljali o linkovima kao bitnom SEO faktoru, a ako uočite da vaši konkurenti obimno koriste ovu strategiju, verujem da ćete brzo promeniti mišljenje i isprobati se i u ovom aspektu. A ako ste i sami investirali u linkovi na svom sajtu, uvid u konkurentske aktivnosti će vam pružiti novu perspektivu i dati ideje za novosti i promene.

Svi aspekti istraživanja koji su navedeni i pojašnjeni u ovom delu teksta igraju ključnu ulogu u procesu SEO analize konkurencije i nužni su ukoliko zaista želite da saznate sve o vašim konkurentima i da se temeljno upoznate sa onim što rade na svojim digitalnim kanalima. Ovo je prvi, a ujedno i najvažniji korak prilikom rada na analizi, ali da bi ceo posao zaista imao smisla, potrebno je znati i kako pametno iskoristiti dobijene podatke i iskoristiti ih za prevazilaženje konkurenata u pretragama za važne ključne reči. Pa, hajde da krenemo u pojašnjenje finalnog procesa i vidimo kako da korisne informacije koje ste ranije stekli inkorporirate u sopstvenu SEO strategiju.

Kako Upotrebiti Podatke iz Analize Konkurencije?

Nakon dugotrajnog prikupljanja podataka o konkurentima i analizi svih njihovih aktivnosti na digitalnim kanalima sledi jedno sasvim logično pitanje - "Šta je sledeće?" Ma koliko da je vaše istraživanje temeljno i sveobuhvatno, ukoliko ne budete znali šta da radite sa podacima koji su vam u rukama, ne možete očekivati značajne rezultate. Zbog toga ćemo ovaj deo teksta posvetiti svim onim akcionim koracima koje treba da sprovedete odmah nakon odrađene SEO analize konkurenata kako biste napravili razliku, istakli se u odnosu na konkurentske sajtove i konačno postigli željeno rangiranje na Guglu.

  1. Modifikujte svoju SEO strategiju: Naoružani značajnim uvidima sa konkurentskih sajtova, prvo što bi trebalo da uradite jeste da modifikujete sopstvenu SEO strategiju. Foksuirajte na se na područja u kojima vaši najbliži konkurenti pokazuju izvesne slabosti i pokušajte da unapredite i dodatno obogatite njihov pristup. Takođe obratite pažnju na potencijalne propuste i nastojte da pronađete SEO aktivnosti koje oni ne koriste uopšte ili u veoma maloj meri. To se može odnositi na optimizovanje on-site elemenata, upotrebu internih i eksternih linkova, potencijalne propuste vezane za sadržaj i tome slično.

  2. Kreirajte novi plan sadržaja: Nakon što utvrdite i saznate strategiju sadržaja koju vaši konkureti koriste, vreme je da napravite novi plan sadržaja koji će biti potpuniji i originalniji od trenutno dostupnih tekstova na Guglu. Možete čak koristiti i iste ključne reči koje konkurenti targetiraju, ali ih vaš sadržaj mora prevazići u aspektima kvaliteta sadržaja, njegove dubine i relevantnosti. Osim ovoga, poželjno je i da identifikujete dodatne termine i teme koji mogu biti zanimljivi vašoj ciljnoj publici, a koje konkurentski sajtovi ne pokrivaju.

  3. Kreirajte snažne beklinkove: Dobro je poznata činjenica da beklinkovi igraju značajnu ulogu u SEO svetu i da imaju veliki uticaj na samo rangiranje. Iskoristite podatke o beklink strategiji konkurencije i pokušajte da iskoristite sve neiskorišćene potencijale. Napravite listu autoritativnih i uticajnih sajtova kojima se možete obratiti i zatražiti neki vid saradnje. U krajnjem slučaju, možete čak razmotriti i kupovinu određenog broja eksternih linkova sa pouzdanih sajtova kako biste ubrzali proces prevazilaženja konkurenata, mada je savet da uvek prvo pokušate sa organskim pristupom.

  4. Redovno pratite aktuelne aktivnosti konkurenata: Važno je da na vreme zapamtite i ponavljate sebi da SEO analiza konkurencije nije jednokratni zadatak već kontinuiran proces. Ono što ovo zapravo znači jeste to da je neophodno da redovno, barem jednom mesečno, proveravate nove aktivnosti vaših konkurenata i analizirate svež sadržaj koji su objavili. Ovo će vam pomoći da uvek budete u korak sa svim aktuelnostima i da pratite promene na konkurentskim sajtovima koje mogu uticati na vaše rangiranje. Uvek kada primetite da su konkurenti uložili u neki novi aspekt digitalne strategije, to isto morate učiniti i vi, samo još kvalitetnije i temeljnije.

  5. Merite učinak na mesečnom nivou: Kako biste stalno bili u prilici da analizirate šta se dešava na vašem sajtu i da to kasnije uporedite sa konkurencijom, potrebno je da instalirate neki od alata za praćenje podataka i merenje metrika. Odlučite se alate poput Gugl Analitke, Gugl Konzole ili nekog drugog SEO softvera koji će vam pomoći da pratite učinak ključnih reči, da vidite da li grafikon poseta raste i druge značajne parametre. Osim praćenja učinka koji vaš sajt ostvaruje, preporuka je da to isto učinite i za konkurentske veb prezentacije kako biste dobili realne rezulate i bili u prilici da izvršite poređenje. Ako budete u prilici da brzo uočite važne promene i detektujete potencijalne probleme, bićete u prednosti u odnosu na konkurente jer ćete stalno i iznova usavršavati i unapređivati vaš sajt.

  6. Edukujte se dodatno iz oblasti SEO-a: Svi smo svesni toga da se digitalni svet ubrzano menja, a to posebno važi za SEO sferu koja je često pod uticajem različitih izmena i novosti. Biti informisan i pratiti trendove je apsolutno neophodno ukoliko želite da se ozbiljno bavite SEO poslom i da unapredite svoje organsko rangiranje. Ne dozvolite da dođete u situaciju da konkurenti isprobaju neku novinu na svom sajtu za koju vi saznajete tek nekoliko meseci kasnije. Pratite društvene mreže, podkaste, čitajte blogove i nastojte da ispratite sve značajne novosti i da isprobate nove alate, taktike i strategije koje će vam dodatno pomoći da se pozicionirate na višoj poziciji u odnosu na konkurenciju.

SEO analiza konkurencije ima smisla i može doprineti bržem organskom rangiranju samo ukoliko sve podatke koje ste stekli umete da realizujete u praksi. Navedeni koraci su samo neki od načina putem kojih možete iskoristiti informacije dobijene od konkurenata za unapređenje sopstvenog digitalnog nastupa, ali se spisak ne iscrpljuje na ovom mestu. Budite kreativni i razmislite o tome putem kojih sve metoda možete prevazići konkurenciju i ponuditi tržištu nešto novo, originalno i korisno što će obezbediti da veći broj ljudi posećuje baš vaš sajt.

Umesto Zaključka

SEO analiza konkurencije je izuzetno važna za sve one koji žele da ojačaju svoju digitalnu prisutnost i koji kao primarni marketinški cilj imaju unapređenje organskog rangiranja svog sajta. Ovaj proces predstavlja jedan prilično kompleksan zadatak koji uključuje prepoznavanje vaših pravih SEO konkurenata, sprovođenje detaljne analize ključnih reči, učenje iz rangiranja konkurenata, dekodiranje strategije njihovog sadržaja i mnogo toga drugog. Naoružani ovim uvidima, možete formulisati pobedničku SEO strategiju koja će vašu veb prezentaciju dovesti na sam vrh organskih pretraga i obezbediti uspeh u sve konkurentnijem digitalnom svetu.

Zapamtite, u svetu SEO-a, znanje je moć, a analiza SEO konkurenata vam pruža svo znanje koje vam je potrebno da biste dominirali u svojoj niši. Dakle, nemojte samo da posmatrate svoje konkurente sa strane – proučavajte ih, prilagodite se i na kraju osmislite detaljan i utemeljen plan o tome kako da ih prevaziđete. Kao što sam to i napomenula ranije, sve metode koji su pojašnjeni u ovom tekstu i sama gotovo svakodnevno koristim u radu sa različitim klijentima i već su mi doneli prilično dobre rezultate. Stoga vam savetujem da i sami razmotrite ovaj aspekt rada i uvrstite analizu konkurencije u spisak svojih redovnih aktivnosti i da je učinite važnim delom marketinške strategije vezane za online kanale promocije. Srećno! :)