4

Sadržaj koji prodaje.

Tekstualni sadržaji sunajdominantniji i najvažniji. deo bilo koje online prezentacije.

Ovo je mesto gde nema mnogo prostora za greške.

Dvostruka optimizacija.

Bilo da se radi o vebsajtu ili o društvenim mrežama,

svi tekstualni sadržaji treba da budu adekvatno prilagođeni, ali i kreativni.

Copywriting

Prepustite stvar profesionalcima.

Kreiranje tekstualnih sadržaja je ozbiljan posao koji iziskuje određene veštine. Naši tekstovi ispunjavaju sve kriterijume kvalitetnog tehničkog i kreativnog pisanja.

  • Pisanje SEO-friendly tekstualnih sadržaja za vebsajtove
  • Sve vrste kreativnog pisanja po najsavremenijim standardima
  • Duži i kraći tekstualni formati (blog tekstovi, slogani, prezentacije)

Tehničko pisanje

Pravilna optimizacija svih tekstualnih sadržaja.

Istraživanje

Najpre ćemo istražiti koje su najrelevantnije ključne reči za Vaš konkretan projekat.

Analiza

Nakon istaživanja, bavićemo se analizom konkurentnosti i popularnosti svih prethodno detektovanih ključnih reči.

Implementacija

Najzad, poslednji korak predstavlja implementacija ključnih reči kao i njihovo prilagođavanje ostatku tekstualnog sadržaja.

Kreativno pisanje

Psihološko prilagođavanje svih elemenata.

Psihologija

Svi oblici kreativnog pisanja podrazumevaju psihološku komponentu. Cilj je da poruka stigne i ostane tamo gde treba.

Emocija

Svi tekstualni sadržaji treba da proizvedu određenu emociju kod čitalaca. Kakva će emocija biti, zavisi isključivo od autora.

Kreacija

I najzad, produkcija sadržaja za web treba da poseduje i kreativnu komponentu, jer prosta deskripcija nekada može biti prilično dosadna.

Raznovrsni formati

Naš tim zaista veruje da je kvalitet uvek važniji od kvantiteta.

Na raspolaganju Vam je široki spektar pisanih formata, od slogana do blog tekstova.

Typewriter illustration

Kratki pisani formati

Kraći tekstualni formati u velikoj meri doprinose opštem utisku o Vašem brendu, zato je važno da budu pažljivo osmišljeni.

Šta spada u kraće formate?
  • Slogani: U psihološkom smislu, slogani igraju veoma važnu ulogu. Oni mogu biti od ključne važnosti kada je reč o imidžu koji će pratiti Vaš biznis.
  • Prezentacije: Kreiranje tekstualnih sadržaja kao što su kratke online prezentacije u vidu misije ili vizije nekog tima ili pojedinca, daju posebnu filozofsku dimenziju.
  • Objave: Kreiranje sadržaja za društvene mreže je nezaobilazan način da svoje proizvode i usluge prezentujete široj publici.

Duži pisani formati

Za one koji žele da od samog početka urade baš sve kako treba, tu je i usluga pisanja dužih i sadržajnijih tekstualnih formata.

Šta spada u duže formate?
  • Vebsajtovi: Kreiranje svih relevantnih tekstualnih sadržaja za Vaš novi sajt. Celokupan tekstualni sadržaj na Vašem sajtu će biti optimizovan i spreman za sve izazove modernog SEO-a.
  • Blog tekstovi: Za nas, pisanje blog tekstova predstavlja čistu umetnost. Pojedinačno gledano, ovaj aspekt posla možemo slobodno svrstati među one najvažnije.
  • Ostalo: Ukoliko imate neki specifičan zahtev koji se tiče autorstva, naš tim je tu da Vam pomogne u njegovom definisanju i, naravno, njegovoj realizaciji.

Hajde da zajedno
kreiramo bolji web.

Javi se odmah