Copywriting i Content Writing efekat

Kakvu ulogu pisana reč ima u kontekstu digitalnih kampanja i digitalnog marketinga uopšte?

Kreativno pisanje

Copywriting i Content Writing predstavljaju neizostavan deo svake marketinške kampanje, a njihov primaran zadatak je da potencijalnim klijentima na najbolji mogući način prenesu vašu poruku. Kada govorimo o Copywiting-u, prvenstveno mislimo na kreiranje kreativnih i autentičnih objava na društvenim mrežama čija je uloga privlačenje što većeg broja pratilaca što je preduslov za stvaranje prepoznatljivosti na internetu.

Objave koje oblikuju društvene mreže

Kada je u pitanju pisanje objava za društvene mreže, one podrazumevaju: informativne objave koje predstavljaju klijenta i njegovu ponudu, edukativne objave koje pružaju dodatne informacije zainteresovanim korisnicima, zabavne objave napisane u humorističkom tonu čija svrha jeste da se publika animira, ali i da se privuče dodatna pažnja na klijenta, interaktivne objave koje podrazumevaju postavljanje različitih tipova kvizova, pitanja, anketa i svih ostalih aktivnosti koje iziskuju učestvovanje samih fanova i pratioca u objavama. Tekst objava se prilagođava njihovim različitim formama: od statičnih, video, do carousel, gif ili cinemagraph vrsta objava. Na mesečnom nivou se dostavlja dogovoren broj objava koje se pripremaju unapred za svaki naredni mesec.

Duži formati koji grade vaš identitet

Content Writing je sfera marketinga koja se odnosi na pisanje dužih formata tekstova, prvenstveno za potrebe vebsajtova i različitih tipova blogova. Dužina tekstova se uglavnom kreće od 1000 do 3000 reči. Svi tekstovi i drugi tekstualni sadržaji se pišu tako da budu unikatni i zanimljivi, ali se takođe vodi računa i o tome da se u njima iskoristi što veći broj ključnih reči koje utiču na SEO performanse. Osim toga, nude se i usluge pisanja vesti vezanih za aktuelnosti iz različitih tipova industrija, osmišljavanje potpuno novog sadržaja, saradnja sa ostalim copywriterima i slično.