Email Marketing

Šta vam sve može doneti oglašavanje putem mejla?

Targetiranje pravih klijenata

Kada govorimo o email marketingu onda prvenstveno mislimo na onaj deo marketinga koji podrazumeva osmišljavanje i plasiranje email poruka koje bi trebalo da na najbolji mogući način oslikavaju neki proizvod ili uslugu. U sklopu ovog paketa najpre tražimo i targetiramo najpoželjnije klijente i kompanije koje su već izrazile potrebu za onim što se nudi, kako bismo im kasnije kroz personalizovane i autentične email poruke plasirali upravo vašu ponudu. U ovu svrhu koriste se neki od najmodernijih email alata (poput Outreach-a) koji između ostalog omogućavaju detaljno praćenje statistike i korišćenje različitih kampanja – što nam sve zajedno uvećava šansu za postizanje željenog uspeha.

Individualni pristup

Email nesumnjivo predstavlja jedan od najkorisnijih marketinških alata, a razlog leži u prostoj činjenici da nam on omogućava direktno obraćanje potencijalnim klijentima i stvaranje određenog odnosa međusobnog poverenja. Važan aspekt email marketinga jeste posvećenost pisanju personalizovanih poruka koje primaocima mejla treba da ostave pozitivan utisak posvećenosti njihovim konkretnim poslovnim potrebama. Ova usluga podrazumeva kombinovani rad na pronalasku email adresa kompanija i pojedinaca sa kojima bi klijent eventualno mogao da uspostavi saradnju, kao i slanje velike količine različitih mejlova tokom dužeg vremenskog perioda.