Šta postižemo plaćenim oglašavanjem?

Plaćeno oglašavanje predstavlja prvi siguran korak ka postizanju veće vidljivosti na internetu.

Brzi rezultati

Pored organskog reklamiranja, važno je znati da se digitalni marketing u velikoj meri oslanja i na plaćeni vid oglašavanja koji u svojoj osnovi predstavlja brži način za postizanje vidljivih rezultata. Kada govorimo o plaćenom oglašavanju onda prvenstveno mislimo na kreiranje plaćenih kampanja i to putem dva glavna digitalna kanala, a to su – društvene mreže i Google oglašavanje.

Efekat društvenih mreža

U svrhu oglašavanja na društvenim mrežama (Facebook, Instagram, Twitter) kreiraju se sve vrste plaćenih kampanja koje su dostupne na pomenutim platformama. Ovo se konkretno odnosi na pojedinačni post, celokupne stranice i profile, promocije događaja i slično. Ciljevi su sledeći: jačanje brenda, povećanje saobraćaja ka sajtu, podsticanje interakcija sa fanovima, promovisanje aplikacija, aktuelnih manifestacija i slično. Isti prinicip se primenjuje na svim društvenim mrežama, uz poštovanje svih specifičnosti koje svaka od njih poseduje.

Google oglašavanje

Cilj Google oglašavanja jeste sticanje šire publike, potencijalnih kupaca i korisnika usluga, što nije moguće postići ukoliko se reklamiranje vrši isključivo putem društvenih mreža. Sam proces oglašavanja se vrši pomoću Google Ads alata, a u zavisnosti od ciljeva i potreba klijenta moguće je kreirati: Search, Display, Video ili Shopping kampanje. Poseban fokus se usmerava na kreiranje remarketing kampanja jer se u praksi ovaj metod reklamiranja pokazao kao veoma efikasan iz razloga što se targetira publika koja je već pokazala određenu dozu interesovanja za vašu ponudu.

Metrika

Bilo koji tip oglašavanja da se vrši, rezultati se prate kroz mesečne izveštaje u kojima se prikazuju metrički podaci poput broja klikova, troškova pojedinačnih klikova, reach-a, impression-a, engagement-a, click-through-rate procenta, broja fanova na društvenim mrežama ili posetilaca sajta. Osim toga, vrši se i poredbena analiza sa prethodnim rezultatima u cilju sticanja relevantnih podataka i kasnijeg postizanja najoptimalnijih mogućih rezultata. Napokon, rezultati analize diktiraju naredne korake i eventualne taktičke promene.