1

Zašto je strategija važna?

Osnovna uloga digitalne marketing strategije jeste da omogući

preuzimanje kontrole nad vašim online biznisom. Kuća se gradi od temelja.

Postoji bitna razlika.

Hajde da razmotrimo po čemu se biznisi koji imaju strategiju razlikuju od onih koji je nemaju.

Statistički gledano, razlike su više nego očigledne.

Bez strategije

Nejasni ciljevi

Čak 57% kompanija u svetu nema nikakvu strategiju rada, što uzrokuje velike probleme prilikom definisanja ciljeva i donošenja adekvatnih odluka.

Loše konverzije

Samo 22% kompanija u svetu je zadovoljno procentom konverzija koje ostvaruje, a glavni razlog je neposedovanje strategije koja bi definisala konkretan plan razvoja poslovanja.

Loše targetiranje

53% kompanija ima ogroman problem prilikom definisanja ciljne publike iz razloga što nisu sigurni kojoj grupi tačno treba da ponude svoje proizvode ili usluge.

Sa strategijom

Konkretni ciljevi

Uz dobru marketing strategiju vaš biznis može da napreduje sigurnim koracima, od ostvarenja manjih ciljeva ka potpunoj realizaciji svih vaših poslovnih ideja.

Brendiranje i rast

Strategije obezbeđuju jasne smernice u pogledu kreiranja vašeg brenda i otkrivanja adekvatnih kanala plasiranja proizvoda i usluga, a sve to u cilju postizanja boljih konverzija.

Kontrola

Biznisi koji poseduju adekvatnu marketing strategiju imaju tu privilegiju da sa lakoćom detektuju i amortizuju sve vrste potencijalnih problema. Budite uvek u poziciji kontrole.

Root illustration

Strategija od nule.

Za sve one koji započinju svoj novi online biznis,

ali i za one koji su odlučili da stvari menjaju iz temelja. Strategija u nekoliko koraka.

Faza 1: Teorija
1. Razgovor

Prvi korak u kreiranju strategije je konkretan razgovor o prirodi vašeg poslovanja, ciljevima koje imate, budžetu koji ste spremni da uložite u oglašavanje, kao i o vremenskom okviru u kojem planirate da se reklamirate. Ove konsultacije će nam pomoći da napravimo detaljan plan aktivnosti za vas.

2. Ciljevi

Putem razgovora definisaćemo vaše kratkoročne, srednjeročne i dugoročne ciljeve kako bismo kreirali strategiju za svaku pojedinačnu fazu i odredili parametre na osnovu kojih ćemo pratiti njihovu efikasnost.

Faza 2: Analize
3. Analiza tržišta

U okviru ove faze fokusiraćemo se na detaljno istraživanje tržišta. Bavićemo se SWOT analizom koja će nam pomoći u procesu detektovanja svih potencijalnih snaga, ali i slabosti koje vaše poslovanje može imati u širem kontekstu tržišta.

4. Konkurencija

Analiza konkurencije će nam pomoći u anticipiranju toga kako bi mogla da izgleda vaša startna pozicija na trenutnom tržištu.

Faza 3: Plan i realizacija
5. Plan aktivnosti

Nakon teorijskog i analitičkog dela, prelazimo na kreiranje kampanja i preciziranje plana ostalih aktivnosti. Ovo je verovatno i ključna faza čitave strategije u okviru koje ćemo definisati kanale oglašavanja, dužinu trajanja samih kampanja, kao i budžetske izdatke.

6. Targetiranje

Targetiranje je proces u okviru kog se bavimo preciziranjem vaše ciljne publike, odnosno formulacijom karakteristika ljudi na koje će oglašavanje biti primarno usmereno.

Faza 4: Praćenje rezultata
7. Metrika

Na samom kraju definisaćemo metrike na osnovu kojih ćete veoma lako moći da proverite efikasnost kampanja, kao i čitave strategije.

Tree illustration

Promena strategije.

Ako vaš biznis ne napreduje baš onako kako ste zamišljali,

onda je to dobar znak da je pravo vreme da razmislite o promeni postojeće strategije.

Faza 1: Teorija
1. Definisanje ciljeva

Prilikom rada na izmeni ili modifikaciji postojeće strategije najpre je neophodno da obavimo razgovor kako bismo precizno detektovali sve trenutne probleme. Takođe, razgovaraćemo i o tome koji su vaši primarni ciljevi i sa kakvim budžetom trenutno raspolažete.

Faza 2: Analize
2. Konkurencija

U cilju postizanja što boljih rezultata neophodno je uraditi analizu tržišta jer će nam ona pomoći da se što bolje orijentišemo u odnosu na vašu trenutnu konkurenciju. Osim toga, analiza će nam dati jasne smernice u pogledu toga šta je potrebno promeniti kako bi se povećala efikasnost.

Faza 3: Plan i realizacija
3. Plan aktivnosti

Koristeći rezultate analiza, bavićemo se redefinisanjem trenutnih planova kampanja i ostalih povezanih aktivnosti. Krajnji cilj jeste usklađivanje Vašeg poslovanja sa ciljevima koje smo zajedno unapred postavili i dogovorili.

4. Targetiranje

U okviru dela koji se tiče redefinisanja startegije posebna pažnja biće posvećena Vašoj trenutnoj ciljnoj grupi. Naš tim će pokušati da pronađe prostor za modifikacije i dodatno preciziranje kako bi čitav proces targetiranja bio što je moguće efikasniji. Cilj je da Vaša usluga zaista dođe do onih kojima je i najpotrebnija.

5. Rebrendiranje

Da bi nova strategija zaista donela željeni uspeh vašem poslovanju, nekada je neophodno raditi na rebrendiranju i osavremenjivanju Vašeg biznisa. Ne brinite, naš tim dizajnera i copywriter-a je uvek spreman da Vam pomogne i u ovoj fazi.

Faza 4: Praćenje rezultata
6. Metrika

Da li nova strategija donosi bolje rezultate ili ne? Za pronalaženje odgovora na ovo pitanje pobrinuće se naš tim koji će formulisati precizne parametre i metrike koje ćete veoma lako moći da razumete i pratite.

Postavi se strateški.

Nemoj da gubiš dragoceno vreme. Postani promena koju želiš da vidiš.

Javi se odmah