Uslovi Korišćenja

1. Tačnost informacija

Sajt klarapelhe.rs ne garantuje verodostojnost i tačnost iznetih podataka u okviru samog sajta, niti snosi odgovornost za moguće greške ili nepotpunosti u objavljenim informacijama.

2. Odgovornost

Stavovi autora vezanih za teme obrađene na sajtu predstavljaju njihova lična mišljenja i ubeđenja i shodno tome ne podležu nikakvoj odgovornosti.

3. Izmena sadržaja

Sajt klarapelhe.rs se ne može smatrati odgovornim za zaključke i stavove iznete na stranicama od strane drugih autora i spoljnih saradnika na sajtu. Svi objavljeni sadržaji mogu biti izmenjeni bez prethodne najave i napomene.

4. Spoljni saradnici

Svi spoljni saradnici zadržavaju sva autorska prava i sajt klarapelhe.rs ni pod kojim uslovima neće raspolagati njihovim sadržajem niti ga deliti sa trećim stranama bez eksplicitne dozvole autora. Spoljni saradnici u svakom trenutku imaju pravo da izmene svoje tekstove ili ih u potpunosti uklone sa sajta.

5. Linkovanje

Sajt klarapelhe.rs ne snosi odgovornost za sadržaj sajtova na koje linkuju njegove stranice, niti za sadržaj sajtova koji linkuju na sajt klarapelhe.rs.

6. Podaci

Uslovi korišćenje sajta i podaci koji se sakupljaju detaljno su navedeni na stranici Politika Privatnosti.