On-Site SEO

On-Site SEO označava vrstu optimizacije vebsajta koja je takođe poznata i pod nazivom On-Page SEO. Odnosi se na optimizaciju elemenata na samom vebsajtu, kao što su to, recimo, meta-tagovi, opisi, ključne reči, fotografije, pravilno kategorisani naslovi, brzina sajta i slično. Kako bi naš vebsajt bio što bolje rangiran, potrebno je da vodimo računa o tome da svi njegovi elementi budu prilagođeni standardima koje internet pretraživači (a pre svega Google) preferiraju.

Za ovaj posao su često zaduženi takozvani SEO eksperti, odnosno osobe koje se primarno bave ovim delom marketinškog posla. Međutim, svako ko se iole ozbiljnije interesuje za digitalni marketing treba da poseduje makar osnovno znanje o dobroj i pravilnoj optimizaciji.

Ono što prvenstveno podrazumevamo pod On-Site SEO procesom odnosi se na:

  • Pisanje pravilnih title tagova

  • Definisanje meta-tagova na sajtu, a prvenstveno description meta-taga, robots meta-taga, keywords meta-tagova i slično.

  • Prilagođavanje rezolucije, formata i veličine slika za sajt.

  • Dodavanje alt tagova uz slike.

  • Provera brzine učitavanja sajta.

  • Kontrolisanje redirekcija na sajtu.

  • Ubacivanje relevantnih ključnih reči unutar tekstova i tagova na sajtu.

U okviru ovog dela posla takođe je važno proveriti optimizovanost sajta na svim uređajima putem kojih se on posećuje, kao što su to desktop računari, laptop-ovi, tablet uređaji i mobilni telefoni.

Crawler-i internet pretraživača skeniraju i analiziraju sve elemente na sajtu i na osnovu njih određuju njegovu poziciju i rangiranje. Ukoliko nemate sve navedene elemente, oni će preferirati neki drugi sajt koji ih poseduje. Jedan od najpoznatijih online portala Moz.com, rangirao je najbitnije faktore koji utiču na poziciju sajta, a na ovom linku možete proveriti od čega sve zavisi na kom mestu u okviru organskih pretraga će vaš sajt biti rangiran.

Detaljnije informacije o ovoj temi takože možete pronaći u mom tekstu koji se bavi upravo pravilnim On-Site SEO rangiranjem.